Agenda de lucru a subprefectului Laura MORAR

03.08.2020 08:30 Ședință operativă
09:30 Ședință de lucru Comisie Monitorizare
15:30 Ședință extraordinară CJSU Suceava
04.08.2020 Activități curente
05.08.2020 Activități curente
06.08.2020 12:00 Instruire în sistem videoconferință cu primarii și secretarii-generali ai unităților administrativ-teritoriale, privitor la responsabilitățile legale ce le revin în desfășurarea alegerilor
13:00 Instruire în sistem videoconferință cu primarii și secretarii-generali ai unităților administrativ-teritoriale, privitor la responsabilitățile legale ce le revin în desfășurarea alegerilor
07.08.2020 13:00 Ședință de lucru vizând gradul de realizare a activităților și managementul riscurilor
08 – 09.08.2020 Serviciul de permanență
10.08.2020 08:30 Ședință operativă
10:00 Ședință de lucru Comisie Monitorizare
15:00 Ședință extraordinară CJSU Suceava
11.08.2020 13:00 Ședinta planificare activitate comisii mixte de verificare
Activități curente
12.08.2020 12:00 Ședință de lucru Comisie mixtă verificare Mitocu Dragomirnei
16:00 Ședință operativă
Activități curente
13.08.2020 10:00 Deplasare teren Mitocu Dragomirnei
Activități curente
14.08.2020 13:00 Ședință de lucru vizând gradul de realizare a activităților și managementul riscurilor
Activități curente
15 – 16.08.2020 Serviciul de permanență

* Agenda de lucru a subprefectului conţine evenimente programate anterior. Programul poate fi reactualizat, în funcţie de evenimentele care intervin în perioada de referință.