Alte informații

Decizia șefului Administrației județene a finanțelor publice Suceava, nr 151/10.01.2018, privind repartizarea pe unități administrative a sumelor defalcate din TVA și a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021 poate fi consultată aici.