Alte informații

Decizia șefului Administrației județene a finanțelor publice Suceava, nr 151/10.01.2018, privind repartizarea pe unități administrative a sumelor defalcate din TVA și a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021 poate fi consultată aici.

Decizia şefului Administraţiei judeţene a finanţelor publice Suceava, nr. 112/13.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare pe anul 2020, precum și decizia şefului Administraţiei judeţene a finanţelor publice Suceava, nr. 113/13.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023, conform anexei nr. 3.1 la decizie și repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023, conformanexei nr. 3.2 la decizie poate fi consultată aici.