Alte informații

Principiile și normele de conduită aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Suceava, pot fi vizualizate aici.