Știri importante

Statistică județ 08.08.2020

Astăzi, 08.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3913 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 20 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 14 persoane declarate vindecate.

          Din totalul celor 504 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 135 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 113 pacienți sunt în zona tampon și 256 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 135 pacienți diagnosticați Covid- 19, 86 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 37 forme ușoare, iar 12 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care trei sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 75 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 13 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 35740 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 380 de persoane. În ultímele 24 de ore au fost depistate pozitiv Covid -19 două persoane din rândul personalului medical.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 451 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020 , carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 119 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 33 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 29 au câte un caz în evoluție, 34 au sub cinci cazuri în evoluție, 10 au sub zece cazuri în evoluție iar 8 au peste zece cazuri în evoluție.

          La data prezentului comunicat în județul Suceava sunt 335 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

          În  cursul zilei de 07.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  417 persoane.

            De asemenea,  au fost verificate 81 societăți comerciale și au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 lei,  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/2020.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

Astăzi, 7 august 2020, s-a încheiat recepția la nivelul județului a pachetelor alimentare din programul POAD, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020, iar prin ordin al prefectului distribuția acestora către persoanele beneficiare se va face până pe 26 august 2020.

Pachetele alimentare conțin: făină albă de grâu (5buc. X 1kg.), mălai (4 buc. X 1kg.), paste făinoase (2buc. X 400g), ulei (4buc. X 1L), zahăr (2buc x 1 kg), orez (4 buc x 1kg), conservă din carne de vită (5 buc  x 300g), conservă din carne de porc (3 buc x 300g), conservă pateu de ficat de porc (5 buc x 200g), compot de fructe (2 buc x 720ml), gem de fructe (1buc x 360g) și gem de fructe dietetic (1buc x 360g).

Beneficiarii principali așa cum sunt definiții în conținutul ordonanței de urgență 84/2020 sunt:

 • Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în cazul în care vor exista stocuri rămase după finalizarea distribuirii pentru principalii beneficiari, de pachetele finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene vor putea beneficia și persoanele aflate pe listele suplimentare așa cum sunt definite în Ordonanța de Urgență precizată mai sus, respectiv “Persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.” Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

Totodată, până astăzi s-au distribuit către beneficiarii finali aproximativ 90% din pachetele de igienă, acestea continuând să fie distribuite către persoanele de pe listele suplimentare până la data de 17 august 2020, așa cum a fost stabilit în calendarul inițial.

Informare alegeri locale 2020 Suceava

În conformitate cu responsabilitățile conferite potrivit prevederilor legale în vigoare, prefectul Județului Suceava a demarat, în conformitate cu acțiunile prevăzute în Programul Calendaristic al alegerilor, aprobat prin H.G. nr.577/2020, aplicarea măsurilor necesare organizării alegerilor locale, stabilite pentru data de 27 septembrie 2020.

            Astfel pentru buna organizare a alegerilor locale din data de 27.09.2020 au fost întreprinse până la această dată următoarele acțiuni:

 • au fost emise ordinele prefectului județului Suceava pentru:
 • privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Suceava.
 • stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din județul Suceava,
 • privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Suceava cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel de judeţ, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale din anul 2020
 • privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană Suceava pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ, în domeniul alegerilor locale din anul 2020.
 • privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Suceava, pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.
 • A fost transmise circulare prin care s-au solicitat celor 114 primării din județul Suceava să stabilească și să ne comunice sediile birourilor electorale de circumscripție.
 • S-a solicitat Consiliului Județean Suceava, punerea la dispoziție a sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava.
 • A fost înaintat Ordinul Prefectului Județului Suceava nr.319/29.07.2020 către Tribunalul Suceava și către Biroul Județean Suceava al Autorității Electorale Permanente.
 • Prin adresa transmisă în data de 30.07.2020, s-a solicitat Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, asigurarea comunicațiilor la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava.
 • s-a solicitat Direcției Județene de Statistică Suceava lista nominală a persoanelor desemnate care vor face parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Județean nr. 35 Suceava.
 • s-a solicitat primăriilor de la nivelul județului Suceava să întreprindă toate demersurile necesare pentru dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție.
 • s-a emis ordin al prefectului județul Suceava pentru stabilirea sediilor Birourilor Electorale de Circumscripţie judeţeană/municipală/orăşenească şi comunală, la nivelul judeţului Suceava.

S-a emis ordin al prefectului județului Suceava pentru desemnarea personalului tehnic auxiliar asigurat de către Instituţia Prefectului – judeţul Suceava care îşi va desfăşura activitatea pe lângă Biroul Electoral Judeţean Suceava care va răspunde solicitărilor pe parcursul întregii săptămâni, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

În data de 06.08. a.c. s-a desfășurat instruirea primarilor și secretarilor în sistem videoconferință împreună cu reprezentantul AEP.

S-au achiziționat și confecționat ștampilele pentru Birourile Electorale de Circumscripție și pentru Biroul Electoral Județean nr. 35 Suceava.

Astăzi, 7 august 2020, în temeiul art.26, alin.9 din Legea nr. 115/ 2015, a avut loc, la sediul Tribunalului Suceava desemnarea prin tragerea la sorți a președintelui Biroului Electoral județean de circumscipție și locțiitorului acestuia.

      Tot astăzi, 07.08.2020 s-a înmânat prin proces-verbal ștampila președintelui Biroului Electoral Județean nr. 35 Suceava, iar în data de 08.08.2020 vor fi distribuite prin proces-verbal ștampilele către președinții birourilor de circumscripție în cele 5 centre de distribuire de la nivelul județului Suceava, respectiv în municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc.

            De asemenea s-au adus la cunoștința publică prin actualizarea site-ului Institutiei Prefectului- Județul Suceava sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie judeţeană/ municipală/ orăşenească şi comunală de la nivelul judeţului Suceava.

            Până la această dată, la nivelul județului Suceava s-au realizat toate acțiunile prevăzute în Programul Calendaristic al alegerilor, aprobat prin H.G. nr.576/2020.

Statistică județ 07.08.2020

Astăzi, 07.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3899 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 12 persoane declarate vindecate.

          Din totalul celor 518 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 131 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 107 pacienți sunt în zona tampon și 280 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 131 pacienți diagnosticați Covid- 19, 87 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 32 forme ușoare, iar 12 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care trei sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 75 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 9 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 35360 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 413 de persoane.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 498 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 107 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 34 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 35 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 9 au sub zece cazuri în evoluție iar 5 au peste zece cazuri în evoluție.

          În  cursul zilei de 06.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  348 persoane.

            De asemenea,  au fost verificate 86 societăți comerciale și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 lei,  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/2020.

Statistică județ 06.08.2020

Astăzi, 06.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3887 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 11 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 19 persoane declarate vindecate.

          Din totalul celor 524 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 136 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 99 pacienți sunt în zona tampon și 289 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 136 pacienți diagnosticați Covid- 19, 87 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 37 forme ușoare, iar 12 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care cinci sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 75 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 34947 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 572 de persoane.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 498 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 107 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 36 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 26 au câte un caz în evoluție, 36 au sub cinci cazuri în evoluție, 11 au sub zece cazuri în evoluție iar 5 au peste zece cazuri în evoluție.

          În  cursul zilei de 05.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  265 persoane.

          De asemenea,  au fost verificate 62 societăți comerciale fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 7300 lei,  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/ 2020.

          La solicitarea prefectului județului Suceava, primarul  comunei Straja a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență miercuri 05 august 2020, în ședință extraordinară, pentru a analiza oportunitatea dispunerii unor măsuri complementare de prevenire a răspândirii Covid-19 având în vedere că la nivelul acestei comune rata de infectări la mia de locuitori este de 3,05.

          În urma analizei efectuate, s-au instituit prin Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 10/ 05.08.2020, următoarele măsuri de prevenire și limitare a răspândirii Covid- 19 pe raza comunei Straja cu aplicabilitate din data de 6 august 2020:

 • respectarea de către toate persoanele de pe raza comunei Straja a tuturor măsurilor instituite la nivel național/ județean pentru prevenirea și limitarea răspândirii Covid- 19, precum și purtarea măștii de protecție, igiena mâinilor, distanțarea socială, respectarea regulilor privind participarea la evenimente sau la slujbe religioase;
 • obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele în Piața mixtă organizată în comuna Straja. Respectarea măsurii dispuse va fiverificată de salariații primăriei Straja;
 • obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă de către toți angajații agenților economici ce desfășoară activitate în spații închise , precum și de către persoanele care vizitează aceste spații sau care vizitează cabinetele medicale
 • zilnic se va face dezinfecția zonelor aglomerate de pe raza comunei (piață, magazine, poștă, dispensar, farmacii, etc.)

Statistică județ 05.08.2020

Astăzi, 05.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3868 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 10 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 7 persoane declarate vindecate.

          Din totalul celor 520 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 142 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 98 pacienți sunt în zona tampon și 280 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 142 pacienți diagnosticați Covid- 19, 91 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 38 forme ușoare, iar 13 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care patru sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 80 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 9 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 34375 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 420 de persoane.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 472 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 106 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 39 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 26 au câte un caz în evoluție, 33 au sub cinci cazuri în evoluție, 11 au sub zece cazuri în evoluție iar 5 au peste zece cazuri în evoluție.

          Comuna Ciocănești înregistrează la data de 05.08.2020 doar 5 cazuri în evoluție cu 8 cazuri mai puțin decât în data de 04.08.2020. De asemenea municipiile Fălticeni, Suceava și Rădăuți înregistrează, în ultimele 24 de ore, o scădere a numărului de cazuri active, de la 21 la 17 cazuri active (0,54 rata la mia de locuitori), de la 50 de cazuri active la 49 (0,39 rata la mia de locuitori) și respectiv de la 25 de cazuri active la 23 (0,68 rata la mia de locuitori).      De asemenea orașul Vicovu de Sus înregistrează o scădere a numărului de cazuri active de la 21 de cazuri active în 4 august 2020 la 16 cazuri active în prezent (0,97 rata la mia de locuitori).

          Se constată, în ultimele 24 de ore, o creștere a numărului de cazuri active în cazul comunei Straja care în data de 04.08.2020 înregistra 12 cazuri active iar astăzi, 05 august 2020, înregistrează 18 cazuri active ( 3,05 rata la mia de locuitori).

          În  cursul zilei de 04.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  291 persoane.

          De asemenea,  au fost verificate 97 societăți comerciale, fiind constatată 1 infractiune – pentru zădărnicirea combaterii bolilor si aplicate 4 sancțiuni contravenționale, toate  cu  avertisment,  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/2020.

          În contextul evoluției epidemiologice actuale, și anume creșterea numărului de paturi ocupate la Spitalul Județean de Urgențe “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și la Spitalul Municipal “Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, precum și creșterea numărului de localități în care se înregistrează cazuri noi de îmbolnăviri cu COVID- 19, se impune asigurarea unei capacități de testare ridicate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava.

            Ținând cont că în sprijinul acestei activități au fost detașați 3 medici și 10 asistente medicale din rețeaua școlară, prefectul județului Suceava a solicitat conducerii Direcției de Sănătate Publică să efectueze o dimensionare corespunzătoare a personalului în cadrul direcției astfel încât să fie asigurată efectuarea testelor Covid- 19 pe parcursul întregii săptămâni, inclusiv sâmbăta și duminica, pentru ca, anchetele epidemiologice să se desfășoare cu rapiditate, cu respectarea prevederilor imperative ale ordinelor ministrului sănătății. DSP Suceava va comunica către CJCCI și Instituția Prefectului- Județul Suceava, în fiecare zi de vineri pentru săptămâna care urmează, programarea personalului.

          Prin aceeași adresă prefectul județului Suceava a solicitat instituirea unor linii telefonice care să fie funcționale 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, pe toată perioada stării de alertă.

          Toate datele și măsurile solicitate prin adresa transmisă Direcției de Sănătate Publică Suceava vor constitui obiectul raportului săptămânal pe care această instituție îl va prezenta în ședințele extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

          Prefectul județului Suceava mulțumește celor care au înțeles să respecte cu strictețe normele de distanțare fizică și igienă, și face un apel către toți cetățenii să respecte măsurile stabilite de autorități în perioada stării de alertă precum și recomandările specialiștilor epidemiologi.

            Este important să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm deciziile autorităților pentru limitarea și răspândirea infecțiilor cu noul Coronavirus, pentru a nu fi în situația de a impune noi restricții suplimentare la nivelul unor localități din județ.

Statistică județ 04.08.2020

Astăzi, 04.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3861 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 20 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 15 persoane declarate vindecate.

          Din totalul celor 524 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 132 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 125 pacienți sunt în zona tampon și 267 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 132 pacienți diagnosticați Covid- 19, 91 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 31 forme ușoare, iar 10 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care patru sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 73 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 12 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 33955 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 315 de persoane.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 367 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 108 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 38 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 29 au câte un caz în evoluție, 32 au sub cinci cazuri în evoluție, 8 au sub zece cazuri în evoluție iar 7 au peste zece cazuri în evoluție.

          În  cursul zilei de 03.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  239 persoane.

          De asemenea,  au fost verificate 57 societăți comerciale fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare  de 2000 lei  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/2020.

Ședința extraordinară C.J.S.U. Suceava 03.08.2020

Prefectul județului Suceava a convocat astăzi 03 august 2020, la ora 15,00, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în ședință extraordinară, pentru a analiza situația epidemiologică înregistrată în contextul epidemiei generate de virusul SARS- CoV- 2 la nivelul județului Suceava, la data de 31.07.2020, respectiv pentru stabilirea unui set complementar de măsuri necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus la nivelul județului Suceava.

          La ședința CJSU ce s-a a desfășurat în sala Ștefan cel Mare a Palatului Administrativ au participat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, viceprimarul municipiului Fălticeni și viceprimarul municipiului Rădăuți, Bogdan Neculau primarul orașului Vicovu de Sus, Gheorghe Schipor și  primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc.

          În urma analizei efectuate ținând cont de datele prezentate s-a stabilit că este necesară, pentru gestionarea infecțiilor cu noul coronavirus, o intensificare a acțiunilor echipelor mixte formate din reprezentanți ai structurilor MAI în zonele predispuse la aglomerări unde există premisa nerespectării măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii Covid-19 ( zone de agrement, pentru petrecerea timpului liber, târguri, oboare, piețe etc). Acțiunile vor viza atât verificarea respectării măsurilor cât și instruirea agenților economici dar și conștientizarea populației cu privire la necesitatea respectării măsurilor dispuse de autorități și adoptarea unei atitudini responsabile.

          De asemenea se vor aplica măsuri de îmbunătățire a circuitelor informaționale interinstituționale pentru a crește eficiența acțiunilor de verificare a respectării măsurilor de carantinare și izolare de către persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii, respectiv persoanele care au fost diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Prefectul județului Suceava a insistat pentru o implicare activă și responsabilă a liderilor locali în aplicarea măsurilor de combatere a pandemiei

Statistică județ 03.08.2020

Astăzi, 03.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3846 de persoane declarate vindecate.

          La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 3 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externată 1 persoană declarată vindecată.

          Din totalul celor 513 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 131 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 114 pacienți sunt în zona tampon și 114 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 131 pacienți diagnosticați Covid- 19, 82 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 42 forme ușoare, iar 7 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care trei sunt ventilați mecanic.

          La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 71 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

          Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

          Numărul total de persoane testate până în prezent este de 33640 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 126 de persoane.

          La data prezentului comunicat se află în carantină 345 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 127 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

          Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 40 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 26 au câte un caz în evoluție, 32 au sub cinci cazuri în evoluție, 10 au sub zece cazuri în evoluție iar 6 au peste zece cazuri în evoluție.

          În  cursul zilei de 02.08.2020 polițiștii au desfășurat activități în  context Covid 19, fiind verificate  cu privire  la respectarea măsurilor  și interdicțiilor impuse  168 persoane.

          De asemenea,  au fost verificate 81 societăți comerciale fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare  de 6500 lei  pentru  nerespectarea măsurilor de protecție  individuală și neluarea  măsurilor pentru  diminuarea impactului riscurilor  conform Legii nr.55/2020.

          Prefectul județului Suceava a convocat astăzi 03 august 2020, la ora 15,00, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în ședință extraordinară, pentru a analiza situația epidemiologică înregistrată în contextul epidemiei generate de virusul SARS- CoV- 2 la nivelul județului Suceava, la data de 31.07.2020, respectiv pentru stabilirea unui set complementar de măsuri necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus la nivelul județului Suceava.

          La ședința CJSU ce se va desfășura în sala Ștefan cel Mare a Palatului Administrativ au fost invitați să participe primarii municipiilor Suceava, Fălticeni și Rădăuți, primarul orașului Vicovu de Sus și  primarul comunei Șcheia.

Statistică județ 02.08.2020

Astăzi, 02.08.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3845 de persoane declarate vindecate.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 16 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 500 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 133 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 103 pacienți sunt în zona tampon și 264 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 133 pacienți diagnosticați Covid- 19, 84 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 41 forme ușoare, iar 8 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care trei sunt ventilați mecanic.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 62 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 14 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 33514 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 214 de persoane. Dintre cele 214 de persoane testate în ultímele 24 de ore, 29 sunt confirmate Covid-19.

La data prezentului comunicat se află în carantină 345 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020 , carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 127 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 40 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 25 au câte un caz în evoluție, 34 au sub cinci cazuri în evoluție, 9 au sub zece cazuri în evoluție iar 6 au peste zece cazuri în evoluție.

In cursul zilei de 01 august 2020 politistii au desfasurat activități in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor si interdictiilor impuse 69 de persoane.

De asemenea, au fost verificate 59 de societăți  comerciale fiind aplicate 22 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2000 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii 55/2020.