Comunicat privind activitatea Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Suceava

La începutul anului 2022, prefectul județului a desfășurat o ședință operativă cu comisarul Adrian Vasile Hlaghi, aflat la conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, în vederea analizării activității structurii pe anul anterior și identificării măsurilor și demersurilor legale care pot fi adoptate / demarate în vederea îmbunătățirii situației existente la acest moment.

Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Suceava are în structura sa trei compartimente: Regim Permise de Conducere şi Examinări, Evidenţă şi Înmatriculare Vehicule și Compartimentul Informatic. La acest moment, serviciul se confruntă cu probleme acute de personal urmare a restricţiilor legale dispuse faţă de 10 dintre lucrători, prin care li s-a stabilit interdicţia de a desfăşura activităţi de examinare la proba practică de traseu, urmare a acţiunii D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava de la sfârşitul lunii noiembrie 2020.

În pofida eforturilor depuse în vederea asigurării resursei umane necesare desfășurării în continuare a serviciului public prin detașarea pe durate limitate a unor lucrători din cadrul structurilor MAI de pe raza județului, în mod real activitatea de examinare practică s-a desfășurat în cea mai mare parte a anului trecut cu aportul a 4-5 examinatori atestați/lună, fapt ce a condus la situaţia nedorită ca un candidat să poată susţine proba practică de traseu la 6 luni după susţinerea probei teoretice de sală, în special la categoriile B şi C.

Având în vedere cele mai sus precizate, s-a luat decizia de a se organiza o serie de sesiuni suplimentare de examinare practică, în zilele de sâmbătă, tocmai pentru a putea asigura fiecărui candidat cel puțin 2 şanse de a susţine examenul la proba practică pentru a obţine permisul de conducere. Reducerea decalajului între proba teoretică şi cea practică nu poate fi obținută prin organizarea sesiunile suplimentare atât timp cât activitatea de examinare practică nu poate fi susţinută constant cu cel puţin 7-8 examinatori zilnic.

Cronologia și rezultatele sesiunilor de examinare suplimentare se prezintă astfel:

Nr. crt. Data sesiune suplimentară Nr. candidaţi examinaţi Nr. examinatori Observaţii
1 14.08.2021 56 5 5
2 25.09.2021 101 10 2+8 [1]
3 09.10.2021 24 2 2
4 23.10.2021 36 3 3
5 13.11.2021 43 4 4
6 20.11.2021 24 2 2
7 27.11.2021 43 4 4
8 04.12.2021 34 3 3
9 18.12.2021 66 6 3+3 [2]
TOTAL 9 sesiuni suplimentare 427 candidaţi examinaţi 16 examinatori 5+11

[1] 8 examinatori delegaţi de la S.P.C.R.P.C.I.V. Bacău

[2] 3 examinatori delegaţi de la S.P.C.R.P.C.I.V. Botoşani

Față de datele existente, prefectul județului a dispus prin ordin organizarea a patru noi sesiuni suplimentare de examinare, în datele de 08, 15, 24 și 29 ianuarie 2022.

Susţinerea la un nivel minim acceptabil a acestei activităţi de examinare a fost posibilă doar cu ajutorul atât a celor 4 lucrători delegaţi de la I.P.J. Suceava, dar şi a celor detaşaţi de la alte servicii de profil din ţară (Iaşi, Vaslui, Neamţ, Satu Mare, Alba, Sălaj, Vâlcea, Tulcea, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Galaţi), sau din cadrul D.R.P.C.I.V., care au desfășurat activităţi de examinare practică, câte o săptămână, sau în zilele de sâmbătă (Botoşani şi Bacău).

Chiar și în aceste condiții de acută lipsă de personal, la 31 decembrie 2021 s-au înregistrat următoarele date statistice:

Nr. crt. Indicatori 2021 2020 Variaţie (+/-) Procentaj (%)
  1        Număr candidaţi examinaţi la proba teoretică 27681 20902 +6779 +32,43%
  2        Număr candidaţi declaraţi „ADMIS” la proba teoretică 13561 11294 +2267 +20,07%
  3        Număr candidaţi declaraţi „RESPINS” la proba teoretică 14120 9608 +4512 +46,96%
  4        Procent de promovabilitate la proba teoretică 48,99% 54,03% -5,04% -9,32%
  5        Număr candidaţi examinaţi la proba practică 16095 16870 -775 -4,59%
  6        Număr candidaţi declaraţi „ADMIS” la proba practică 8220 11198 -2978 -26,59%
  7        Număr candidaţi declaraţi „RESPINS” la proba practică 7875 5672 +2203 +38,83%
  8        Procent de promovabilitate la proba practică 51,07% 66,37% -15,30% -23,05%
  9        Promovabilitate generală 29,69% 53,57% -26,88% -50,17%
10      Număr permise de conducere emise 29620 29514 +106 +0,35%
11      Număr permise de conducere preschimbate în străinătate 2852 2979 +127 -4,26%

Referitor la situaţia existentă pe linia emiterii, respectiv preschimbării permiselor de conducere, precizăm faptul că, până la data de 31.12.2021, au fost emise un număr de 29620 (29514 în 2020/+106/+0,35%) permise de conducere şi au fost preschimbate în străinătate un număr de 2852 (2979 în 2020/-127/-4,26%) permise de conducere, precizând, totodată faptul că termenul de programare pentru preschimbarea permisului de conducere este de pe o zi pe alta.

Referitor la activitatea pe linie de înmatriculări vehicule, transcrieri, radieri sau autorizări provizorii, se poate aprecia că, la data de 31.12.2021, situaţia timpilor de aşteptare a fost una mai bună decât situaţia multor altor servicii din ţară, respectiv:

  • înmatriculare definitivă/transcrieri – termen de programare 4-5 zile;
  • radieri – termen de programare 3-4 zile;
  • autorizare provizorie – termen de programare de pe o zi pe alta.

Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor depuse de o parte dintre lucrătorii compartimentului, dar şi faptului că s-au desfăşurat activităţi în zilele de weekend, când s-a mers pe principiul „primul venit, primul servit”, fără a fi nevoie de programări prealabile şi fără a se ţine cont de calitatea persoanei, respectiv persoană fizică sau persoană juridică.

Aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, evoluţia cea mai bună a fost înregistrată la capitolul înmatriculări, când, la începutul anului 2021, timpul de aşteptare era la circa 3 luni, reuşindu-se ca la sfârşitul anului acesta să ajungă doar la 4-5 zile.

ÎNMATRICULĂRI
31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021
3 luni 3-4 săptămâni 4-5 zile
RADIERI
31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021
de pe o zi pe alta de pe o zi pe alta 3-4 zile
AUTORIZĂRI PROVIZORII / DUPLICAT CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE
31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021
de pe o zi pe alta de pe o zi pe alta de pe o zi pe alta

Volumul de activități desfășurate la nivelul compartimentului este cel mai bine pus în evidență prin următorii indicatori comparativi:

Nr. crt. Indicatori 2021 2020 Variaţie (+/-) Procentaj (%)
  1        Număr certificate de înmatriculare emise 49309 42162 +7147 +16,95%
  2        Număr înscrieri 23574 21879 +1695 +7,74%
  3        Număr transcrieri 23626 18272 +5354 +29,30%
  4        Număr radieri 5652 4286 +1366 +31,87%
  5        Număr autorizaţii provizorii emise 20985 19066 +1919 +10,06%

Parcul auto a înregistrat, la sfârşitul anului 2021, un număr total de 296686 (277166 în 2020/+19520/+7,04%) vehicule, iar analizând structura acestuia pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul judeţului, acesta se prezintă astfel:

Nr. crt. Categoria de vehicule Număr de vehicule la 31.12.2021 Număr de vehicule la 31.12.2020 Variaţie (+/-)
  1        Autobuz 600 576 +24
  2        Automobil mixt 1414 1446 -32
  3        Autopropulsor lucrări 2 2 0
  4        Autoremorcher 3 3 0
  5        Autorulotă 11 11 0
  6        Autospecială 163 170 -7
  7        Autospecializată 1280 1296 -16
  8        Autotractor 715 719 -4
  9        Autoturism 226801 212334 +14467
10      Autoutilitară 41616 38636 +2980
11      Autovehicul special 972 886 +86
12      Microbuz 709 708 +1
13      Moped 2 2 0
14      Motocar 3 3 0
15      Motocicletă 449 453 -4
16      Motociclu 3137 2786 +351
17      Motocvadriciclu 2 2 0
18      Motoretă 31 31 0
19      Remorcă 11257 10316 +941
20      Remorcă agricolă sau forestieră 10 0 +10
21      Remorcă lentă 9 8 +1
22      Remorcă specială 790 734 +56
23      Scuter 6 6 0
24      Semiremorcă 5881 5217 +664
25      Semiremorcă specială 7 0 +7
26      Tractor 123 122 +1
27      Tractor rutier 692 699 -7
28      Vehicul incomplet 1 0 +1
TOTAL 296686 277166 +19520

Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava:

” Apreciez activitatea pentru anul 2021 a Serviciului de Permise și Înmatriculări ca fiind una în care se fac eforturi susținute pentru a oferi un serviciu public de calitate, raportându-mă evident la situația dată. Sunt conștient că decalajul foarte mare dintre momentul susținerii probei teoretice, respectiv a celei practice pentru obținerea permisului auto creează candidaților foarte mult disconfort și frustrare. Nu în acești parametri ar trebui să se prezinte un serviciu public de calitate! Am inițiat o serie de demersuri procedurale pentru a acoperi, cel puțin parțial și temporar, deficitul de personal existent la nivelul serviciului. Vă asigur că remedierea situației de la Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava constituie prioritate de prim rang a mandatului meu, dar toate acțiunile care se vor întreprinde, toate măsurile adoptate nu pot fi concretizate decât respectând cu strictețe cadrul legal existent”.