Comisia de atribuire denumiri

Comisia de atribuire denumirii este stabilită prin Ordinul nr. 281 din 09.06.2021.

Avize eliberate de comisie in anul 2018:

 • Avizul nr. 1/31.01.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna cu privire la schimbarea de denumire pentru Şcoala Gimnazială din comuna Putna din Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” Putna în Şcoala Gimnazială „Iacob Putneanul” Putna, cu observaţia că lipseşte din titulatură cuvântul „Mitropolit”, deci Şcoala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul”.
 • Avizul nr. 2/31.01.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Rădăuți cu privire la atribuirea denumirii de Cămin pentru Persoana Vârstnice „Gerald Schweighofer”, Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Rădăuţi, str. Francei, judeţul Suceava.
 • Avizul nr. 3 /21.03.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea de denumiri stradale din cartierul rezidențial nou, cartierul Dumbrăvii, edificat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 249/30.10.2017.
 • Avizul nr. 4/21.03.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ipotești cu privire la atribuirea denumirii străzilor din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, identificate conform Anexei nr. 1 – sat ipoteşti, Anexei nr. 2 – sat Tişăuţi şi Anexei nr. 3 – sat Lisaura, care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 5/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Bosanci cu privire Ia atribuirea de denumiri unor străzi din satul Bosanci, comuna Bosanci, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 6/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Hănțești cu privire la atribuirea de denumiri de străzi sateior componente aie comunei Hănţeşti, judeţui Suceava, conform anexei nr. 1 pentru satui Hănţeşti, care face parte integrantă din prezentul aviz, conform anexei nr. 2 pentru satui Bereşti, care face parte integrantă din prezentul aviz, conform anexei nr. 3 pentru satui Arţari, care face parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 7/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ Şcoaia Gimnazială Izvoarele Sucevei, din localitatea Izvoarele Sucevei, nr. 210, de Şcoala Gimnazială „Ion Aflorei”, Izvoarele Sucevei.
 • Avizul nr. 8/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Forăști cu privire ia aprobarea atribuirii denumirilor de străzi de pe raza U.A. T. Forăşti, judeţui Suceava, conform Anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 9/12.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei cu privire la aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în strada Botanist Aurel Procopianu-Procopovici, stradă situată în municipiui Vatra Dornei, judeţui Suceava.
 • Avizul nr. 10/16.07.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Crucea cu privire la aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Crucea, judeţul Suceava, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 11/17.09.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Boroaia cu privire la aprobarea modificării anexei la HCL Boroaia nr. 21 din 31.07.2013 în sensul schimbării denumirii străzii situată în satul Ciuleşti, comuna Boroaia din „strada Prof. dr. Nicu Miron” în „strada Prof. dr. Paul Miron”.
 • Avizul nr. 12/12.10.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Rădăuți cu privire la atribuirea numeiui „Larionescu Ovidiu”, bazei sportive a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Rădăuţi, judeţul Suceava;
 • Avizul nr. 13/12.10.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Slatina cu privire la atribuirea denumirii de „Alexandru Lăpuşneanu” Şcolii Gimnaziale Slatina,, din comuna Slatina, judeţul Suceava
 • Avizul nr. 14/10.12.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor privind atribuirea denumirii „Plai Bucovinean” ansamblului folcloric al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

Avize eliberate de comisie in anul 2019:

 • Avizul nr. 1/21.01.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna privind atribuirea denumirii de „Prichindel” Grădiniţei cu program normal Prichindel Putna.
 • Avizul nr. 2/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Horodniceni privind atribuirea denumirii de Şcoala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni, Şcolii Gimnaziale Horodniceni (unitate cu personalitate juridică), comuna Horodniceni, judeţul Suceava;
 • Avizul nr. 3/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea unei denumiri stradale arterei de circulaţie nou create în zona E85 după cum urmează: – str. luliu Hossu (cardinal 1917-1970), arterei de circulaţie în lungime de 1121 m, având capătul de intrare în partea de S-V din B-dui Sofia Vicoveanca, pe partea stângă a acesteia, la o distanţă de 1124 m. de B-dul 1 Decembrie 1918 (în sensul de parcurs spre Fălticeni) iar capătul de ieşire în partea de N-E în teren proprietate S.C.A. Suceava;
 • Avizul nr. 4/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Vadu Moldovei privind atribuirea de denumiri străziior din comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava, conform anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul aviz;
 • Avizul nr. 5/12.03.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Fălticeni privind atribuirea denumirii„ Maria Olaru „Sălii de sport a Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Fălticeni;
 • Avizul nr. 6/12.04.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Horodnic de Jos privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Horodnic de Jos,
  judeţul Suceava, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul aviz;
 • Avizul nr. 7/12.04.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Botoșana privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Botoşana, judeţul Suceava, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezentul aviz;
 • Avizul nr. 8/14.08.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea unei denumiri de străzii in Municipiul Suceava – str PIMEN SUCEVEANUL;
 • Avizul nr. 9/26.08.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Horodniceni privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Horodniceni, judeţul Suceava, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 10/11.12.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava: str. Tamara Buciuceanu
  Botez, str. Vasiie Andriu; cu menţiunea de a se adăuga numelui, în paranteză: profesia (actor, actriţă, medic) şi anii de viaţă, conform Circuiarei Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţuiui Suceava, transmise cu numărul 19692/10/8 din data de 12.10.2019.

Avize eliberate de comisie in anul 2020:

 • Avizul nr.1/30.06.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Baia privind aprobarea atribuirii de denumire unor unități de învățământ de pe raza administrativ teritorială a comunei Baia, județul Suceava;
 • Avizul nr. 2/30.06.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Fălticeni privind schimbarea denumirii Stadionului „Tineretului” situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul „Constantin Jamaischi”;
 • Avizul nr. 3/30.06.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Adâncata privind atribuirea de denumiri străzilor din satele componente ale comunei Adâncata, județul Suceava;
 • Avizul nr. 4/30.06.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Poiana Stampei privind atribuirea de denumiri pentru străzile din comuna Poiana Stampei, județul Suceava;
 • Avizul nr. 7/25.11.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna privind aprobarea atribuirii denumirii de „Căsuţa poveştilor” Grădiniţei cu program normai Gura Putnei;
 • Avizul nr. 8/25.11.2020 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ostra privind privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în comuna Ostra, judeţul Suceava.

Avize eliberate de comisie in anul 2021:

 • Aviz nefavorabil nr. 1 / 18.01.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ilișești privind aprobarea denumirilor de străzi în comuna Ilișești, județul Suceava.
 • Avizul nr. 2 / 22.02.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Bosanci privind atribuirea de denumiri pentru străzile din satele Bosanci și Cumparătura din comuna Bosanci, județul Suceava;
 • Avizul nr. 3 / 22.02.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ipotești privind atribuirea denumirilor unor străzi din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava;
 • Avizul nr. 4 / 23.03.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Panaci privind atribuirea de denumiri de pe raza teritoriului adminstrativ al comunei Panaci, județul Suceava;
 • Avizul nr. 5 / 23.03.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ilișești privind atribuirea denumirilor de străzi din comuna Ilișești, județul Suceava;
 • Avizul nr. 6 / 23.03.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Mitocu Dragomirnei privind aprobarea schimbării denumirii străzii „Schitul Petru și Pavel” în strada „Sihăstria Dragomirnei”, județul Suceava;
 • Avizul nr. 7 / 21.04.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Dornești privind atribuirea de denumiri de străzi în comuna Dornești, județul Suceava, conform anexei care face parte integrantă la prezentul aviz;
 • Avizul nr. 8 / 08.06.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea unei denumiri de stradă în municipiul Suceava – strada Promenadei;
 • Avizul nr. 9 / 01.09.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județeani Suceava privind atribuirea denumirii de „Sala Unirii” bunul imobil rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții „Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ, în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferințe”;
 • Avizul nr. 10 / 01.09.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Sadova privind atribuirea de denumir de străzi în comuna Sadova, județul Suceava, confor anexei care face parte integrantă din prezentul aviz.;
 • Avizul nr. 11 / 08.09.2021 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Rădăuți privind atribuirea denumirii de „Galeriile de artă Traian Postolache” Secției Galerii de artă din cadrul Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți;