Comisia de atribuire denumiri

Comisia de atribuire denumirii este stabilită prin Ordinul nr. 18 din 11.01.2017.

Avize eliberate de comisie in anul 2018:

 • Avizul nr. 1/31.01.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna cu privire la schimbarea de denumire pentru Şcoala Gimnazială din comuna Putna din Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” Putna în Şcoala Gimnazială „Iacob Putneanul” Putna, cu observaţia că lipseşte din titulatură cuvântul „Mitropolit”, deci Şcoala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul”.
 • Avizul nr. 2/31.01.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Rădăuți cu privire la atribuirea denumirii de Cămin pentru Persoana Vârstnice „Gerald Schweighofer”, Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Rădăuţi, str. Francei, judeţul Suceava.
 • Avizul nr. 3 /21.03.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea de denumiri stradale din cartierul rezidențial nou, cartierul Dumbrăvii, edificat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 249/30.10.2017.
 • Avizul nr. 4/21.03.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Ipotești cu privire la atribuirea denumirii străzilor din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, identificate conform Anexei nr. 1 – sat ipoteşti, Anexei nr. 2 – sat Tişăuţi şi Anexei nr. 3 – sat Lisaura, care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 5/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Bosanci cu privire Ia atribuirea de denumiri unor străzi din satul Bosanci, comuna Bosanci, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 6/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Hănțești cu privire la atribuirea de denumiri de străzi sateior componente aie comunei Hănţeşti, judeţui Suceava, conform anexei nr. 1 pentru satui Hănţeşti, care face parte integrantă din prezentul aviz, conform anexei nr. 2 pentru satui Bereşti, care face parte integrantă din prezentul aviz, conform anexei nr. 3 pentru satui Arţari, care face parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 7/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ Şcoaia Gimnazială Izvoarele Sucevei, din localitatea Izvoarele Sucevei, nr. 210, de Şcoala Gimnazială „Ion Aflorei”, Izvoarele Sucevei.
 • Avizul nr. 8/06.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Forăști cu privire ia aprobarea atribuirii denumirilor de străzi de pe raza U.A. T. Forăşti, judeţui Suceava, conform Anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 9/12.06.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei cu privire la aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în strada Botanist Aurel Procopianu-Procopovici, stradă situată în municipiui Vatra Dornei, judeţui Suceava.
 • Avizul nr. 10/16.07.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Crucea cu privire la aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Crucea, judeţul Suceava, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezentul aviz.
 • Avizul nr. 11/17.09.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Boroaia cu privire la aprobarea modificării anexei la HCL Boroaia nr. 21 din 31.07.2013 în sensul schimbării denumirii străzii situată în satul Ciuleşti, comuna Boroaia din „strada Prof. dr. Nicu Miron” în „strada Prof. dr. Paul Miron”.
 • Avizul nr. 12/12.10.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Rădăuți cu privire la atribuirea numeiui „Larionescu Ovidiu”, bazei sportive a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Rădăuţi, judeţul Suceava;
 • Avizul nr. 13/12.10.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Slatina cu privire la atribuirea denumirii de „Alexandru Lăpuşneanu” Şcolii Gimnaziale Slatina,, din comuna Slatina, judeţul Suceava
 • Avizul nr. 14/10.12.2018 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor privind atribuirea denumirii „Plai Bucovinean” ansamblului folcloric al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

Avize eliberate de comisie in anul 2019:

 • Avizul nr. 1/21.01.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna privind atribuirea denumirii de „Prichindel” Grădiniţei cu program normal Prichindel Putna.
 • Avizul nr. 2/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Horodniceni privind atribuirea denumirii de Şcoala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni, Şcolii Gimnaziale Horodniceni (unitate cu personalitate juridică), comuna Horodniceni, judeţul Suceava;
 • Avizul nr. 3/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind atribuirea unei denumiri stradale arterei de circulaţie nou create în zona E85 după cum urmează: – str. luliu Hossu (cardinal 1917-1970), arterei de circulaţie în lungime de 1121 m, având capătul de intrare în partea de S-V din B-dui Sofia Vicoveanca, pe partea stângă a acesteia, la o distanţă de 1124 m. de B-dul 1 Decembrie 1918 (în sensul de parcurs spre Fălticeni) iar capătul de ieşire în partea de N-E în teren proprietate S.C.A. Suceava;
 • Avizul nr. 4/26.02.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Vadu Moldovei privind atribuirea de denumiri străziior din comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava, conform anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul aviz;
 • Avizul nr. 5/12.03.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Fălticeni privind atribuirea denumirii„ Maria Olaru „Sălii de sport a Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Fălticeni;
 • Avizul nr. 6/12.04.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Horodnic de Jos privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Horodnic de Jos,
  judeţul Suceava, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul aviz;
 • Avizul nr. 7/12.04.2019 – Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Botoșana privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din comuna Botoşana, judeţul Suceava,
  conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezentul aviz;