Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Ordinul nr. 276 din 12.11.2014 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava a comisiei pentru evaluarea şi inventarierea bunurilor ce au fost primite cu titlul gratuit cu prilejul unor acţiuni de  protocol în  exercitarea mandatului sau a funcţiei este disponibil aici