Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul 334 din 02.08.2021 privind reorganizarea Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Suceava (COJES) este disponibil aici.