Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul 251 din 30.06.2017 privind reorganizarea Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Suceava (COJES) este disponibil aici.