Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Ordinul nr. 674 din 20.10.2020 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

HOTĂRÂREA NR. 1 din 10.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi modul de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, poate fi consultată aici.