Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Ordinul nr. 293 din 09.07.2021 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

HOTĂRÂREA NR. 28 din 28.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi modul de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, poate fi consultată aici.