Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul 235 din 06.06.2022 privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru incluziune socială a judeţului Suceava este disponibil aici.