Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul 234 din 27.05.2021 privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru incluziune socială a judeţului Suceava este disponibil aici.