Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul 282 din 17.06.2020 privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru incluziune socială a judeţului Suceava este disponibil aici.