Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul 125 din 23.03.2017 pentru reactualizarea componenţei Comisiei pentru incluziune socială a judeţului Suceava este disponibil aici.