Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul 59 din 06.02.2017 privind privind reorganizarea Comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetre!or de ameliorare prin împădurire a  terenurilor degradate din judeţul Suceava, este disponibil aici.