Agenda de lucru a prefectului

10.02.2020 08:30 Ședința operativă cu șefii de serviciu și coordonatorii de compartimente din Instituția Prefectului din Județul Suceava
11:00 Participare la ședința Comitetului Judedțean pentru Situații de Urgență
13:00 Participare la ședința Comisiei de Fond Funciar
15:00 Videoconferință cu ministrul M.A.I. și prefeccturile care sunt sub incidența de COD PORTOCALIU și GALBEN de fenomene meteo periculoase
11.02.2020 Activități curente
12.02.2020 10:00 Intalnire cu reprezentantii administratiilor publice locale, ONG-uri, alte institutii publice pentru identificare surse de finantare pentru dezvoltare locala
11:00 Întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Județului Suceava
13.02.2020 14:30 Întâlnire cu reprezentanții ONG-urilor și entităților publice în scopul identificării unor proiecte de finanțare adresate reducerii sărăciei ți incluziunii sociale a comunităților dezavantajate
14.02.2020 12:30 Participare la ședința de evaluare a activităților desfășurate în anul 2019 de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației
15 – 16.02.2020 Serviciu de permanență
17.02.2020 08:30 Ședința operativă cu șefii de serviciu și coordonatorii de compartimente din Instituția Prefectului din Județul Suceava
17:00 Participare lansare conferință „Rostul generației noastre”
18.02.2020 09:00 Întâlnire și discuții informale cu reprezentanții autorităților publice
12:00 Audiențe
19.02.2020 11:00 Întâlniri și discuții informale cu reprezentanți ai societăților cu capital de stat
14:00 Ședință de lucru in sistem de videoconferință MAI – ANCPI cu privire la implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023
20.02.2020 Activități curente
21.02.2020 12:00 Participare la ședința de evaluare a activității derulată în anul 2019 de către Departamentul pentru Situații de Urgență și structurile aflate în coordonare
22-23.02.2020 Serviciul de permanență

 

* Agenda de lucru a prefectului conţine evenimente programate anterior. Programul poate fi reactualizat, în funcţie de evenimentele care intervin în perioada de referință.