Dispoziții speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea vegetației uscate

Prefectul Județul Suceava, Mirela Elena Adomnicăi a instituit, prin ordin, dispoziții speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. Dispozițiile sunt valabile  în perioada 11 aprilie 2019-30 iunie 2019.

Ordinul a fost emis la data de 11 aprilie 2019 și  a avut în vedere  Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava din 10 aprilie 2019, privind necesitatea instituirii unor măsuri suplimentare de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale.

În cadrul ședinței extraordinare a CJSU, din 10 aprilie 2019, a fost analizat  “nivelul riscului existent”  în județul Suceava ca urmare a numărului mare de incendii generate de  distrugerea prin ardere a vegetației uscate, a resturilor vegetale, a deșeurilor menajere etc. – din cadrul gospodăriilor populației şi terenurilor agricole”.

Potrivit ordinului, în perioada menționată, arderea vegetației uscate, resturilor vegetale şi de miriști de pe terenurile situate în intravilanul și extravilanul unităților administrativ teritoriale, inclusiv din cadrul gospodăriilor populației, se va realiza numai în intervalul orar 08.00–16.00, doar în baza cererii solicitantului și după obținerea permisului de lucru cu focul. Acțiunea de ardere controlată va fi monitorizată la fața locului de un reprezentant al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din unitatea administrativ teritorială.

Primarii, prin șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, vor asigura emiterea permisului de lucru cu focul și desemnarea unui membru al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, care va participa pe toată perioada desfășurării acțiunii de ardere.

La rândul său, reprezentantul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență desemnat va stabili măsurile de securitate la incendiu necesare, distanțe de siguranță, cantități de materiale ce urmează a fi arse, mijloace sau dispozitive de intervenție.

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava va monitoriza în perioada 11 aprilie 2019- 30 iunie 2019 respectarea aplicării prevederilor ordinului respectiv. prezentului Ordin.