Ședința de analiză și evaluare pentru anul 2021 a activității Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul M.A.I.

Astăzi, 09.02.2022, prefectul Alexandru Moldovan, subprefectul Alexandru Salup și comisar șef de poliție Livia Grigoraș, șeful Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte (S.P.C.P.) Suceava, au participat în sistem videoconferință la ședința de analiză și evaluare pentru anul 2021 a activității Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul M.A.I. și unităților subordonate.

Evoluția epidemiologică la nivel național în anul 2021 a influențat volumul, ritmul și modalitatea de derulare a activităților specifice S.P.C.P., necesitând adaptarea periodică a  măsurilor de prevenție și protecție ale personalului și cetățenilor care au accesat serviciile instituției. Accesul cetățenilor la serviciile S.P.C.P. a fost asigurat în mod continuu, indiferent de valoarea ratei de incidență epidemiologică, prin implementarea unor măsuri organizatorice: accesul în sediu pe baza cărții de identitate în original și a programării on-line, soluționarea petițiilor utilizând mijloacele electronice/poștale, utilizarea (cu titlu de recomandare) a serviciilor de curierat în vederea livrării pașaportului simplu electronic, și nu în ultimul rând program de lucru cu publicul extins în intervalul orar 08-20 (până în data de 31.08.2021).

La nivelul S.P.C.P. Suceava activitatea de preluare cereri/documente şi de soluţionare a acestora se desfăşoară pe două paliere: la ghişeul serviciului ( pentru paşapoarte simple electronice şi temporare) şi prin misiunile şi oficiile consulare ale României în străinătate –MDOC (numai pentru paşapoarte simple electronice).

În termeni statistici, activitatea este definită de următorii indicatori:

1.     La ghișeele serviciului au fost preluate 47.686  cereri de eliberare a paşapoartelor din care:

 • 44.627 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice;
 • 3.059 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.
 •  Prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, au fost primite şi soluţionate 17.060 cereri.

2.     Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost preluate la ghişeele serviciului un număr  de  1.821  cereri (1799 cereri pentru pașapoarte simple electronice și 22 cereri pentru pașapoarte simple temporare).

3.     Cu privire la schimbarea domiciliului din străinătate în România, în evidențele proprii de pașapoarte s-au efectuat mențiunile necesare pentru un număr de 837 de persoane, deținătoare de pașaport cu domiciliul în străinătate

4.     În anul 2021 s-au emis un număr de 47.029 paşapoarte, din care:

 • 3.088 paşapoarte simple temporare;
 • 43.941 paşapoarte simple electronice;

5.     Prin ghişeul eliberări paşapoarte al serviciului  s-au eliberat/livrat către solicitant un număr 36.799 pașapoarte simple, din care:

 • 3.039 paşapoarte simple temporare;
 • 33.760 paşapoarte simple electronice.

6.     Au fost eliberate 3.846  adeverinţe privind existența limitării exercitării dreptului la libera circulaţie a cetățenilor români în străinătate.

7.     Au fost sancţionate contravenţional la regimul paşapoartelor 426 persoane

8.     Pe linia prevenirii şi constatării cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor, aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare:

 • 1038 comunicări primite de la instanţele de judecată privind dispunerea de măsuri de suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie pentru 1172 persoane;
 • 118 acţiuni desfăşurate în teren /de la distanță (telefon/poșta, poșta electronica…), în vederea punerii în aplicare a măsurii, din care:
  1. 97 paşapoarte retrase la momentul instituirii măsurilor restrictive;
  2. 21 procese verbale întocmite pentru lipsă la domiciliu şi transmise ulterior la instanţa de judecată;
 • 75 menţiuni în evidenţă referitoare la persoane decedate, respectiv la 14 persoane internate/ accidentate în străinătate;
 • 74 cetăţeni români reţinuţi sau arestaţi ce au încălcat legile statelor în care au călătorit şi despre care a fost informat şi Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Suceava;
 • au fost verificate un număr de 3.850 persoane şi au fost eliberate 3.846 dovezi care atestă sau infirmă existenţa limitărilor dreptului la libera circulaţie în străinătate (rezultate comunicate lunar Serviciului Restricţii Identificări şi Relaţii de Muncă în Străinătate din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte) şi respectiv 4 adeverinţe cu situaţia paşapoartelor deţinute.