Fără categorie

Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Eroilor și a sărbătorii Înălțării Domnului

Astăzi, o zi atât de importantă din calendarul creștin-ortodox, în care sărbătorim praznicul Înălțării Domnului, o dedicăm și eroilor, ostașilor și tuturor celor care au scris istoria României prin propriul sacrificiu, pe câmpul de luptă, în lagăre sau în temnițele comuniste, apărând libertatea, credința strămoșească, pământul țării și idealul de unitate al românilor.

Omagiem sacrificiul lor înălțător și le păstrăm vie amintirea prin ceremoniile intrate în tradiție cu acest prilej. O rugăciune, un gând, o lumânare aprinsă în memoria lor, grija față de morminte și monumentele comemorative ridicate în cinstea lor sunt modul nostru de a ne exprima astăzi recunoștința față de ceea ce eroii neamului au făcut cu gândul la generațiile care aveau să le urmeze.

Consider însă că dovada cea mai mare de respect față de toți acești eroi este ca noi, la rândul nostru, să-i atragem pe tineri să cunoască istoria și să aprecieze exemplul de dăruire și curaj al celor care s-au jertfit pentru idealurile românilor. Cu arma în mână pe câmpul de luptă sau din frigul și întunericul temnițelor în care au fost închiși pentru că au militat pentru libertate și democrație, eroii secolelor și deceniilor trecute au avut grijă de viitorul țării.

Istoria este scrisă acum și de eroi căzuți la datorie în teatrele de operațiuni din diferite zone de conflict ale lumii, unde au reprezentat cu cinste România în cadrul unor misiuni desfășurate sub egida NATO, ONU sau a UE, precum și de toți cei care și-au pierdut viața salvându-și semenii.

Le închinăm tuturor această zi de mare sărbătoare creștinească, după datina străbună şi orânduirea Bisericii Ortodoxe Române, cu tot respectul cuvenit pe măsura sacrificiului lor.

Odihnă în pace, tuturor eroilor neamului!

Ludovic Orban,

Prim-ministru al României

Reluare activitate Servicii Publice Comunitare

Începând de luni, 18.05.2020, Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, va avea program de lucru cu publicul în intervalul orar 08.00- 20.00.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare, se depun, în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro

Detaliile despre plata taxelor aferente contravalorii pașaportului pot fi accesate pe pagina de internet a Instituției Prefectului județului în care va fi achitată taxa.            .

Pentru solicitanții aflați în imposibilitatea efectuării unei programări on line, se va realiza o analiză individuală cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervalele de timp nerezervate prin portalul www.epasapoarte.ro .

Se va redimensiona intervalul de programare pentru preluarea cererii de la 7 minute la 10 minute, pentru a asigurarea timpului necesar efectuării operațiunilor de igienizare corespunzătoare, după preluarea fiecărei cereri.

Se menține măsura suspendării activității de la punctul de lucru mobil Rădăuți.

Nu vor mai fi solicitate documente care să ateste necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, acest lucru fiind valabil și pentru cererile depuse în data de 15.05.2020.

Accesul solicitanților, și după caz, a reprezentanților legali în sediul serviciului public comunitar de pașapoarte în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor este permis în baza programării on-line și a documentului de identitate prezentat în original.

Pentru ridicarea pașapoartelor, accesul în sediul serviciului se face în baza tichetului primit cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate în original, iar în cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul este permis în baza documentului de identitate în original numai după efectuarea verificărilor preliminare din care să reiasă dreptul legal de ridicare a pașaportului. 

Pentru ridicarea pașaportului simplu electronic cetățenii au posibilitatea să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat la adresa de domiciliu/ reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea ( cheltuieli de expediție 8 lei+ TVA, suportate de solicitant).

Potrivit dispozițiilor în vigoare, pașaportul simplu temporar nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, putând fi ridicat doar de la sediul serviciului unde s-a depus cererea.

În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document se poate realiza și în absența lor prin prezentarea a 2 fotografii color identice ale acestora cu fizionomia actuală a titularului (dimensiuni 3,5 x 4,5 cm).

Celelalte servicii prestate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte pentru care nu se fac programări on-line pot fi solicitate , în cadrul programului de lucru cu publicul, la sediul structurii competente ori prin poștă cu precizarea că, în situația în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face și prin corespondență electronică.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor își va relua activitatea cu publicul începând de luni, 18 mai 2020, ora 12:00 doar pe bază de programare online.

Programările online se vor putea face începând cu data de 16 mai 2020, ora 12:00 pe site-ul Directiei.