Contact

Nume, prenume * Domiciliu, reședința * Telefon E-mail * Subiect

Mesaj*
Cod de siguranță*

Ca urmare a incendiului produs în data de 06.03.2021 la acoperişul mansardat al palatului administrativ situat în municipiul Suceava, str. Ştefan cel mare nr. 36, judeţul Suceava în care funcţiona Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, facem următoarele precizări:
ACTIVITATEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA SE DESFĂŞOARĂ, TEMPORAR. ÎN SPATII ALE MUZEULUI NATIONAL AL BUCOVINEI – MUZEUL DE ISTORIE. SITUAT ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA. STR- ŞTEFAN CEL MARE NR. 33, JUDEŢUL SUCEAVA.
Dat fiind faptul că activitatea se desfăşoară într-o instituţie muzeală, cu respectarea activităţilor şi programului acesteia, inclusiv a măsurilor de acces şi a celor dispuse pentru prevenirea şi combaterea pandemiei COVID – 19, la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava s-au dispus următoarele:
SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA DE PRIMIRE ÎN AUDIENŢĂ. Pentru asigurarea comunicării cu conducerea instituţiei, în cazuri cu caracter deosebit, se pot utiliza ca şi mijloc alternativ trimiterile poştale sau de curierat, adresa de e-mail, prin completarea formularului on-line, existent pe site-ul instituţiei.
SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA DE CONSILIERE A CETĂŢENILOR – ACTIVITATEA DE PRIMIRE A PETIŢIILOR se va realiza numai prin trimiteri poştale sau de curierat, precum şi la adresa de e-mail, prin completarea formularului on-line, existent pe site-ul institutiei.
ACTIVITATEA CU PUBLICUL ANGAJAŢI AI INSTITUŢIILOR PUBLICE (primării, deconcentrate etc) se va realiza numai prin intermediul trimiterilor poştale sau de curierat, precum şi al adresei de e-mail, existentă pe site-ul instituţiei. Excepţie fac documentele ce sunt înaintate în vederea semnării, în original. Ex. titlurile de proprietate.
BIROUL DE APOSTILĂ îşi va desfăşura activitatea în regim normal cu respectarea programului de lucru afişat pe site-ul instituţiei.
Persoanele care se adresează Biroului de apostilă vor purta mască, mănuşi de protecţie şi vor respecta regulile de prevenire a infectării COVID 19 stabilite de conducerea Muzeului Naţional al Bucovinei – Muzeul de Istorie.
Activitatea de primire şi eliberare a documentelor se va face cu a respectarea regulilor de distanţare socială.
Mijloacele de comunicare telefonică şi faxurile Instituţiei Prefectului judeţul Suceava nu sunt funcţionale.

Telefoane:

Compartiment Telefon Fax
Instituția Prefectului – Județul Suceava Secretariatul Instituției 0755-149065
  Secretariat Cancelarie Prefect 0741-710962
Serviciul public comunitar eliberarea și evidența pașapoartelor simple Suceava 0230-523120
Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava 0230-511600

E-mail:

  • Instituția Prefectului – Județul Suceava: prefsv@prefecturasuceava.ro
  • Serviciul public comunitar eliberarea și evidența pașapoartelor simple Suceava: pasapoarte@prefecturasuceava.ro
  • Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava: permise-inmatriculari@prefecturasuceava.ro

Internet: sv.prefectura.mai.gov.ro

Petiții:
Petițiile pot fi depuse personal la sediul instituției, trimise pe e-mail la adresa: prefsv@prefecturasuceava.ro sau on-line prin completarea formularului de la începutul paginii.