Contact

Nume, prenume * Domiciliu, reședința * Telefon E-mail * Subiect

Mesaj*
Cod de siguranță*

Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 36 Suceava

Telefoane:

Compartiment Telefon Fax
Prefect
Secretariat 0230-522915 0230–522784
Cancelaria prefectului 0230-522915
Subprefect
Secretariat 0230-522917 0230-218024
Corpul de control al prefectului 0230-218018
Audit intern 0230-218025
Serviciul pentru controlul legalității actelor și contencios administrativ Șef serviciu 0230-218002
Compartiment controlul legalității actelor și contencios administrativ 0230-218002, 0230-218028, 0230-218003
Serviciul dezvoltare economică, servicii publice și tehnologia informației Șef serviciu 0230-218021
Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 0230-218022, 0230-218026 0230-523455
Compartimentul dezvoltare economică și programe 0230-218020
Compartimentul securitate date și tehnologia informației 0230 -218003, 0230 -218016
Serviciul fond funciar, relații publice, infomare, secretariat și aplicarea apostilei Șef serviciu 0230-220639
Compartimentul fond funciar 0230-218030 0230-222243
Compartimentul informare, relații publice, secretariat și aplicarea apostilei 0230-218010, 0230-218019
Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrativ Șef serviciu 0230-218027
Compartimentul financiar contabil 0230-218027
Compartimentul administrativ și achiziții publice 0230-218009
Compartimentul resurse umane 0230-218025
Serviciul public comunitar eliberarea și evidența pașapoartelor simple Suceava 0230-523120
Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava 0230-511600

E-mail:

  • Instituția Prefectului – Județul Suceava: prefsv@prefecturasuceava.ro
  • Serviciul public comunitar eliberarea și evidența pașapoartelor simple Suceava: pasapoarte@prefecturasuceava.ro
  • Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava: permise-inmatriculari@prefecturasuceava.ro

Internet: sv.prefectura.mai.gov.ro

Petiții:
Petițiile pot fi depuse personal la sediul instituției, trimise pe e-mail la adresa: prefsv@prefecturasuceava.ro sau on-line prin completarea formularului de la începutul paginii.