Persoana responsabilă L 544/2001

Persoanele care solicită informaţii de interes public in baza legi 544/2001 vor completa o cerere tip, care se poate depune la sediul în care își desfășoară momentan activitatea Instituția Prefectului Județul Suceava, respectiv str. Ștefan cel Mare nr. 33 Suceava (sediul Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie), poate fi transmisă prin poştă, fax sau prin mijloace electronice. Utilizarea formularului tip de cerere este facultativă şi nu constituie motiv de refuz al accesului la informaţiile de interes public.

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

LILIANA – MIHAELA NEMŢANU – consilier în cadrul Biroului aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei, asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice cu privire la activitatea aparatului propriu al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, e-mail: prefsv@prefecturasuceava.ro;

CARMEN STRUGAR – consilier în cadrul Compartimentului Informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei, asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice cu privire la activitatea aparatului propriu al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, e-mail: prefsv@prefecturasuceava.ro;

Șeful  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a autovehiculelor Suceava sau inlocuitorul acestuia, care asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice la nivelul serviciului;

Șeful Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Suceava sau înlocuitorul acestuia, care asigură exercitarea atribuţiilor de informare şi relaţii publice la nivelul serviciului;

Programul pentru depunerea cererilor este de luni-joi între orele 08:00 – 16:00, vineri între orele 08:00 – 13:00.