Carieră

1.

Anunțul numărul 15122 din 03.09.2021 privind organizarea concursului de promovare a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Suceava în grad profesional imediat superior celui deținut poate fi vizualizat aici. Bibliografia pentru examenul de promovare în funcția publică de consilier juridic superior din cadrul Serviciului verificarea legalității actelor și aplicării actelor normative poate fi consultată aici, iar cea pentru examenul de promovare în funcția publică de execuție de consilier superior din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice și situații de urgență, poate fi consultată aici.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 06.10.2021, ora 10.00 (proba scrisă) de Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, poate fi vizualizat aici.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 06.10.2021, poate fi consultat aici.

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 06.10.2021, poate fi consultat aici.

Rezultatele finale la examenul de promovare în gradul imediat superior organizat la Instituția Prefectului – Județul Suceava în data de 06.10.2021, poate fi consultat aici.

2.

Anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar-contabil – Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrativ, precum și bibliografia pot fi consultate aici.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuției vacante consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar contabil – Serviciul financiar contabil resurse umane și administrativ, poate fi consultat aici.

Rezultatul probei scrise poate fi consultat aici.

Rezultatul probei interviu poate fi consultat aici.

Rezultatele finale la concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar-contabil – Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrativ, pot fi consultate aici.

3.

Anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei, precum și bibliografia pot fi consultate aici.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuției vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei, poate fi consultat aici.

Rezultatul probei scrise poate fi consultat aici.

Rezultatul probei interviu poate fi consultat aici.

Rezultatele finale la concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei, pot fi consultate aici.

4.

Anunț concurs organizat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor cu sediul în municipiul București, șoseaua Pipera nr. 49, sectorul 2 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de referent debutant – IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Suceava. Mai multe informații puteți găsi aici.