Carieră

1. Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Compartimentul controlul legalității și contencios administrativ din Instituția Prefectului-județul Suceava. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici iar formularul de înscriere poate fi descărcat de aici.

2. Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostile din Instituția Prefectului-județul Suceava. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostile din Instituția Prefectului-județul Suceava poate fi consultat aici.
Rezultatul probei scrise poate fi vizualizat aici.
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior pot fi vizualizate aici.

3. Anunț organizare concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice și situații de urgență – Biroul monitorizarea serviciilor publice și situații de urgență din Instituția Prefectului-județul Suceava. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice și situații de urgență – Biroul monitorizarea serviciilor publice și situații de urgență din Instituția Prefectului – județul Suceava pot fi vizualizate aici.
Rezultatul probei scrise poate fi vizualizat aici.
Rezultatul probei interviu poate fi vizualizat aici.
Rezultatele finale la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II poate fi vizualizat aici.

4. Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din Corpului de control al prefectului. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului poate fi consultat aici.
Rezultatul probei scrise poate fi vizualizat aici.
Anunț importat probă interviu privind modificarea datei și orei, anunțul poate fi consultat aici
Rezultatul probei interviu poate fi vizualizat aici.
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din Corpul de control al prefectului pot fi vizualizate aici.

5. Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului verificarea legalității și aplicării actelor normative – Compartimentul controlul legalității și contencios administrativ din Instituția Prefectului-județul Suceava. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici, iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal pot fi vizualizate aici.
Rezultatul probei scrise poate fi vizualizat aici.

6. Anunț organizare concurs de recrutare pe pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Structurii de securitate a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava. Anunțul, bibliografia și atribuțiile pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici, iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.

7. Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului monitorizarea serviciilor publice și situații de urgență – Serviciul dezvoltare economică, servicii publice și situații de urgență. Anunțul, bibliografia și atribuțiile pot fi consultate aici, formularul de înscriere poate fi descărcat de aici, iar modelul adeverinței poate fi descărcat de aici.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului monitorizarea serviciilor publice și situații de urgență – Serviciul dezvoltare economică, servicii publice și situații de urgență pot fi vizualizate aici.