Carieră

Instituţia Prefectului – judeţul Suceava organizează concurs, pentru  ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de debutant (destinat activităţii în domeniul minorităţi) din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei – Compartimentul dezvoltare economică şi programe din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Anunțul și bibliografia pot fi consultate aici.

Rezultatul selecție de dosare la concursul organizat pentru ocupare funcției contractuale de expert, grad debutant (destinat activității în domeniul minorități) din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei – Compartimentul dezvoltare economică şi programe din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, poate fi consultat aici.

Rezultatul probei practice de testare a cunoștințelor de limbă polonă, probă eliminatorie, a concursul organizat pentru ocupare funcției contractuale de expert, grad debutant (destinat activității în domeniul minorități) din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei – Compartimentul dezvoltare economică şi programe din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, poate fi consultat aici.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea  funcției contractuale de expert, grad debutant (destinat activității în domeniul minorități) din cadrul Serviciului dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei – Compartimentul dezvoltare economică şi programe din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, poate fi consultat aici.