Ordinele prefectului cu caracter normativ

Ordinul Prefectului județului Suceava, nr. 26/2019 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia este disponibil aici.

Ordinul Prefectului județului Suceava, nr. 82/2019 privind constituirea comisiei mixte pentru combaterea buruienii ambrozia, în judeţul Suceava este diponibil aici.

Ordinul Prefectului județului Suceava, nr. 268/2019 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Suceava pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 este disponibil aici.