Ordinele prefectului cu caracter normativ

Ordinul 202 din 05.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din judeţul Suceava este disponibil aici.

Ordinul 201 din 05.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului judeţean Suceava este disponibil aici.

Ordinul nr. 162 din 11.13.2024 privind numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Suceava pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 487 din 06.11.2023 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 265 din 23.06.2022 privind aprobarea Planului de Acţiune în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Suceava 2022-2026 poate fi consultat aici.

Ordinul 209 din 17.05.2022 privind reorganizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice constituit la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 190 din 06.05.2022 privind deschiderea unui punct de lucru pentru desfășurarea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere în municipiul Fălticeni, poate fi consultat aici.

ORDINUL Nr. 167 din 14.04.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru minitorizarea derulării campaniei „Curățăm România” la nivelul județului Suceava, poate fi consultat aici.

ORDINUL Nr. 110 din data de 11.03.2022 – privind constituirea echipei locale de sprijin privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 109 din data de 11.03.2022 – privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) la nivelul județului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 91 din data de 03.03.2022 – privind constituirea Grupului de lucru, nivel județean pentru întocmirea amenjamentelor pastorale, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 54 din data de 09.02.2022 – privind reactulizarea componenței Comisiei județului Suceava pentru recensământul populației și locuințelor, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 52 din data de 07.02.2022 – privind reorganizarea echipei interinstituționale de lucru pentru realizarea cooperării în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane la nivelul județului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 302 din data de 05.07.2021 – privind constituirea comisiei interinstitutionale pentru verificarea starii tehnice a iazurilor de decantare din judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 295 din data de 24.06.2021 – privind stabilirea unor masuri organizatorice pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aplicare a apostilei, la nivelul Institutiei Prefectului – judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 283 din data de 11.06.2021 – privind reorganizarea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 281 din data de 09.06.2021 – privind reorganizarea Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 234 din data de 27.05.2021 – privind reactualizarea componentei Comisiei pentru incluziune sociala a judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 207 din data de 21.04.2021 – pentru modificarea Ordinului nr. 68/02.02.2021 emis de prefectul judetului Suceava, referitor la modificarea programului de lucru al Compartimentului inmatriculari si evidenta vehiculelor rutiere din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor Suceava, modificat prin Ordinul nr. 195/15.04.2021 emis de prefectul judetuiui Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 195 din data de 15.04.2021 – pentru modificarea Ordinului nr. 68/02.02.2021 emis de prefectul judetului Suceava referitor la modificarea programului de lucru al Compartimentului inmatriculari si evidenţa vehiculelor rutiere din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 187 din data de 07.04.2021 – privind modificarea anexelor nr. 6 si nr. 62 la Ordinului Prefectului judetului Suceava nr. 154/16.03.2021 pentru reorganizarea si functionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 180 din data de 05.04.2021 – privind reorganizarea Comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completările ulterioare si a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetățenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare, precum si a comisiei tehnice de lucru, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 162 din data de 25.03.2021 – privind stabilirea unor masuri privind accesul fa informatiile de interes public, la nivelul Institutiei Prefectului – judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 159 din data de 24.03.2021 – privind constituirea echipei locale de sprijin privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 155 din data de 16.03.2021 – privind reorganizarea Comisiei de Dialog Social, care isi desfasoara activitatea in cadrul Institutiei Prefectului – judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 154 din data de 16.03.2021 – privind reorganizarea si functionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 151 din data de 16.03.2021 – pentru stabilirea componentei Comisiei mixte de rechizitii din subordinea Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 150 din data de 15.03.2021 – privind reorganizarea si functionarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 149 din data de 15.03.2021 – privind reactualizarea componentei Comisiei judetului Suceava pentru recensamantul populatiei şi locuintelor din anul 2021, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 148 din data de 15.03.2021 – privind modificarea componentei Grupului de Lucru Mixt in vederea evaluarii principalelor nevoi ale comunitatilor de romi si a aplicarii programelor de sprijinire a acestora, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 146 din data de 15.03.2021 – de modificare a componentei comisiei interinstitutionale pentru monitorizarea implementarii la nivelul judetului Suceava a Programului pentru scoli al României din perioada 2017-2023, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 145 din data de 15.03.2021 – privind reactualizarea componentei Comisiei judetene Suceava pentru recensamantul general agricol din Romania runda 2020, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 144 din data de 15.03.2021 – pentru reactualizarea componentei Secretariatului tehnic ai Comisiei judetene Suceava pentru recensamantul general agricol din Romania runda 2020, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 140 din data de 10.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului de functionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 139 din data de 10.03.2021 – privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 136 din data de 10.03.2021 – privind modificarea componentei Nucleului de coordonare a vaccinarii din cadrul CJCCI de la nivelul judetului Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 131 din data de 09.03.2021 – privind stabilirea unor masuri organizatorice pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aplicare a apostilei, la nivelul institutiei Prefectului – judetul Suceava, este disponibil aici.

ORDINUL Nr. 125 din data de 07.03.2021 – privind constituirea Comisiei de evaluare cantitativa a pagubelor produse ca urmare a manifestarii incendiului in cadrul cladirii Palatului Administrativ – Suceava, este disponibil aici.

Ordinul 27 din 12.01.2021 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), la nivelul judeţului Suceava, este disponibil aici.

Ordinul nr. 3 din 04.01.2021 privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava este disponibil aici.

Ordinul nr. 674 din 20.10.2020 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

Ordinul nr. 161 din 11.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, pentru perioada 11-31.03.2020, este disponibil aici.

Ordinul nr. 156 din 05.03.2020 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului de Acţiune 2017-2020, este disponibil aici.

Ordinul nr. 142 din 24.02.2020 privind constituirea Comisiei judeţene Suceava pentru recensământul general agricol din România runda 2020, este disponibil aici.

Ordinul 20 din 17.01.2020 privind reorganizarea comisiei interinstituţionale pentru monitorizarea implementării la nivelul judeţului Suceava a Programului pentru școli al României din perioada 2017-2023, este disponibil aici.

Ordinul 19 din 17.01.2020 privind reorganizarea Comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate din judeţul Suceava, este disponibil aici.

Ordinul 373 din 30.12.2019 privind reorganizarea Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor poate fi vizualizat aici.