Ordinele prefectului cu caracter normativ

Ordinul 302 din 09.10.2019 privind reorganizarea echipei interinstituţionale de lucru pentru realizarea cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane la nivelul judeţului Suceava, poate fi consultat aici.

Ordinul 373 din 30.12.2019 privind reorganizarea Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor poate fi vizualizat aici.

Ordinul 19 din 17.01.2020 privind reorganizarea Comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate din judeţul Suceava, este disponibil aici.

Ordinul 20 din 17.01.2020 privind reorganizarea comisiei interinstituţionale pentru monitorizarea implementării la nivelul judeţului Suceava a Programului pentru scoli al României din perioada 2017-2023, este disponibil aici.

Ordinul nr. 110 din 14.02.2020 privind reorganizarea Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Suceava, este disponibil aici.

Ordinul 123 din 19.02.2020 privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Judeţului Suceava, poare fi consultat aici.

Ordinul nr. 125 din 20.02.2020 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris ia 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a comisiei tehnice de lucru, este disponibil aici.

Ordinul nr. 142 din 24.02.2020 privind constituirea Comisiei judeţene Suceava pentru recensământul general agricol din România runda 2020, este disponibil aici.

Ordinul nr. 156 din 05.03.2020 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului de Acţiune 2017-2020, este disponibil aici.

Ordinul nr. 161 din 11.03.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, pentru perioada 11-31.03.2020, este disponibil aici.

Ordinul 306 din 22.07.2020 privind reorganizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Suceava, este disponibil aici.

Ordinul nr. 674 din 20.10.2020 privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia, este disponibil aici.

Ordinul nr. 3 din 04.01.2021 privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava este disponibil aici.

Ordinul 27 din 12.01.2021 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), la nivelul judeţului Suceava, este disponibil aici.