Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava este aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 203 din 06.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, care este disponibil aici.
Organigrama Instituției Prefectului – Județul Suceava

Organigrama în format editabil este disponibilă aici

 • Colegiul prefectural – atribuțiile principale sunt disponibile aici.
 • Cancelaria prefectului – atribuțiile cancelariei prefectului sunt disponibile aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuțiile corpului de control al prefectului sunt disponibile aici.
 • Audit intern – atribuțiile structurii de audit intern sunt disponibile aici.
 • Serviciul dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei:
  • Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul dezvoltare economică şi programe – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul securitate date şi tehnologia informaţiei – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul pentru controlul legalităţiil actelor şi contencios administrativ – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.
 • Serviciul fond funciar, informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei:
  • Compartimentul fond funciar – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ:
  • Compartimentul financiar contabil – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul administrativ și achiziții publice – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul resurse umane – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor a judeţului Suceava – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a judeţului Suceava – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.

Carieră:

 1. Instituţia Prefectului – judeţul Suceava organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de expert gradul IA (destinat activităţii în domeniul minorităţi) în data de 08 mai 2019. Anunțul pentru pentru organizarea concursului poate fi consultat aici iar bibiliografia concursului este disponibilă aici.
 2. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti organizează concurs în vederea încadrării unui analist (programator) ajutor II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Suceava. Anunțul, tematica, bibliografia, condițiile generale si specifice, calendarul desfașurării și documentele  necesare pentru dosarul de concurs pot fi vizualizate aici.