Organizare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava este aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 203 din 06.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, care este disponibil aici.
Organigrama Instituției Prefectului – Județul Suceava

Organigrama în format editabil este disponibilă aici

 • Colegiul prefectural – atribuțiile principale sunt disponibile aici.
 • Cancelaria prefectului – atribuțiile cancelariei prefectului sunt disponibile aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuțiile corpului de control al prefectului sunt disponibile aici.
 • Audit intern – atribuțiile structurii de audit intern sunt disponibile aici.
 • Serviciul dezvoltare economică, servicii publice şi tehnologia informaţiei:
  • Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul dezvoltare economică şi programe – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul securitate date şi tehnologia informaţiei – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul pentru controlul legalităţiil actelor şi contencios administrativ – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.
 • Serviciul fond funciar, informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei:
  • Compartimentul fond funciar – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ:
  • Compartimentul financiar contabil – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul administrativ și achiziții publice – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
  • Compartimentul resurse umane – atribuțiile principale ale compartimentului sunt disponibile aici.
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor a judeţului Suceava – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a judeţului Suceava – atribuțiile principale ale serviciului sunt disponibile aici.

Carieră:

1. Anunt organizare examen pentru promovare în gradul imediat superior în data de 08 noiembrie 2018, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava.

 • Bibliografie examen promovare:
  • Bibliografie pentru promovarea în grad profesional la serviciul pentru controlul legalității actelor și contencios administrativ;
  • Bibliografie pentru concursul de promovare în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul administrativ şi achiziţii publice;
  • Bibliografie pentru concursul de promovare în funcţia publică de consilier, clasa I, grad  profesional superior şi consilier, clasa I, grad profesional superior principal la Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartiment financiar contabil
 • Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la la examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 08 noiembrie 2018, ora 10:00 (proba scrisă) la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava poate fi consultat aici.
 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 08 noiembrie 2018, ora 10 proba scrisă, la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, poate fi consultat aici.
 • Rezultatul probei interviu din cadrul examenului de promovare în gradul imediat superior organizat în data de 08 noiembrie 2018 la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, poate fi consultat aici.