Organigrama

Organigrama Instituției Prefectului – Județul Suceava

Organigrama în format editabil este disponibilă aici.

Lista și datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate la nivelul județului Suceava este disponibilă aici.