Audiențe

Ca urmare a incendiului produs în data de 06.03.2021 la acoperișul mansardat al Palatului administrativ situat în municipiul Suceava, str. Ștefan cel mare nr. 36, județul Suceava în care funcționa Instituția Prefectului – județul Suceava, activitatea acesteia se desfășoară, temporar, în spații ale Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie, situat în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 33, județul Suceava.

Începând cu data de 12.04.2022, a fost restabilit programul de acordare a audiențelor în format fizic de către  prefectul şi subprefecții judeţului Suceava.

Înscrierea în audienţă a cetățenilor se va face pe bază de cerere scrisă, formularul poate fi descărcat de aici, depusă la Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava – Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice sau trimisă on-line la adresa de e-mail audiente@prefecturasuceava.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată.

Menționăm că nu se vor acorda audienţe în situaţia în care problemele în care se doreşte audierea se află în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată sau în cazul în care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pe subiectul care face obiectul solicitării.

Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma audienţei nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi subiect, fără să prezinte documente suplimentare în cauză.

Persoanele care vin la sediul instituţiei prefectului, fără a se fi înscris în audienţă, primesc consiliere din partea funcţionarilor instituţiei, în limitele competențelor legale: de luni până joi, între orele 8:00 şi 16:30 si vineri între orele 8­:00 şi 14:00.