Situații de urgență

Stare de alertă

INFORMAREA privind desfășurarea activității cu publicul la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava, după încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă, poate fi cunsultată aici.

Legislație:
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 poate fi consultată aici.
 • Ordonanța de urgență nr 68 din14.05.2020 pentru modificarea  și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile poate fi consultată aici.
 • Ordinul 975 al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe ale acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, poate fi consultat aici.
 • Ordonanța de urgență nr. 69 din 14.05.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale poate fi consultată aici.
 • Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă poate fi consultat aici.
 • LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poate fi consultată aici.
 • Hotărârea privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 poate fi consultată aici.
 • Ordinul privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, din 22.05.2020, poate fi consultat aici.
 • Hotărârea de Guvern nr. 476 din 16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poate fi consultată aici.
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență precum și decretul pentru promulgarea legii pot fi consultate aici.
 • Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor interne pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță ți măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase poate fi consultat aici.
 • Hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 poate fi vizualizată aici.
 • Hotărârea 713/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, poate fi consultată aici.

 

Cetățenii ce doresc să primească informații privind posibilitatea deplasării se pot adresa telefonic la numărul: 0755.140.275 sau pe e-mail la adresa vreauraspuns@prefecturasuceava.ro.sau la
 să se adreseze Centrului Județean de Coordonare si Conducere a Interventiei Suceava la adresa de e-mail cjcci.sv@gmail.com sau telefon 0230.220.103.
Persoanele care vin în țară, și nu numai, care doresc să primească informații despre COVID 19 pot apela linia TELVERDE 0800800358.
Cetățenii care vor să sesizeze încălcări ale condițiilor de izolare sau alte abateri de la procedurile și măsuri instituite pentru prevenirea și diminuarea riscului de răspândire a infecțiior cu noul coronavirus COVID – 19 sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112.

 

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul nr. 84 din 04.02.2019 privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava este disponibil aici.

Planul județean de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018 este disponibil aici.

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor