Situații de urgență

Raportul privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari poate fi vizualizat aici.

Concluziile rezultate din controalele la spații de garaje și arhive din județul Suceava pot fi consultate aici.

Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Hotărârea 20 din 19.12.2023, pentru acordarea sprijinului de către Secția de Drumuri Naționale Suceava pentru viabilizarea infrastructurii rutiere județene și locale, din afara ariei competenței de administrare, pe perioada manifestării fenomenelor mete-hidrologice periculoase, poate fi consultată aici.

Hotărârea 20 din 13.12.2023, privind vizarea Listei drumurilor forestiere din administrarea Direcției Silvice Suceava afectate de calamități în perioada 01.05 – 31.07.2023 cu o valoare estimată a pierderilor de până la 300.000 – obiective finanțate din fonduri publice sau pentru a căror refacere se solicită fonduri publice, poate fi consultată aici.

Hotărârea 16 din 13.08.2023, privind relocarea beneficiarilor Centrului rezidențial destinat persoanelor vârstnice – Centrul social Herzog Franz Von Bayern aparținând Asociației Iubirea Aproapelui AIA Dumbrăveni, poate fi consultată aici.

Hotărârea 10 din data de 22.05.2023, privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea eficientă a zonei adiacente canalului care deservește 3 CHEMP-uri din comuna Bilca, aflate în administrarea S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. București, poate fi consultată aici.

Hotărârea 9 din data de 22.05.2023, privind stabilirea unor măsuri ca urmare a manifestării riscului ”alunecări de teren” existent pe versantul nordic al municipiului Suceava în zona cartier Zamca, poate fi consultată aici.

Hotărârea 8 din data de 22.05.2023, privind stabilirea unor măsuri ca urmare a unor deversări accidentale a apelor reziduale din galeria Isipoaia în râul Bistrița, poate fi consultată aici.

Hotărârea 7 din data de 14.05.2023, privind stabilirea unor măsuri în contextul situației de urgență produsă pe cursul rîului Bistrița, poate fi consultată aici.

Hotărârea 6 din data de 25.04.2023, privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al Taberei mobile pentru persoane refugiate, poate fi consultată aici.

Hotărârea 5 din data de 21.04.2023, privind efectuarea demersurilor procedurale necesare clarificării situației de lucrări la obiectivul de infrastructură „Pod peste DN 2H km 4+776 peste râul Suceava la Milișăuți”, poate fi consultată aici.

Hotărârea 4 din data de 06.04.2023, privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de cantitatea de precipitații sub formă de ninsoare înregistrate la nivelul județului Suceava, poate fi consultată aici.

Hotărârea 3 din data de 28.03.2023, privind analiza solicitării Secției de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc de aprobare a unor Fișe de identificare pentru lucrări care necesită lucrări de urgențe, poate fi consultată aici.

Hotărârea 2 din data de 20.03.2023, privind relocarea unor construcții ușoare din elemente modulate, poate fi consultată aici.

Hotărârea 1 din data de 20.03.2023, privind aprobarea Raportului de evaluare a activităților desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în anul 2022, poate fi consultată aici.

Hotărârea 15 din data de 23.02.2022, privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, necesare a fi utilizate pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență la nivelul județului Suceava, poate fi consultată aici.

Hotărârea 141 din data de 25.08.2021, privind stabilirea unor măsuri pentru restabilirea stării de normalitate ca urmare a manifestării riscului „alunecări de teren”, care a afectat infrastructura Drumului Național 17B – km 44, poate fi vizualizată aici.

Hotărârea 133 din data de 30.06.2021, privind stabilirea unor măsuri ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice/hidrologice de pe teritoriul județului Suceava, poate fi vizualizată aici.

Hotărârea 72 din data de 06.03.2021, privind stabilirea unor măsuri de urgență care se impun ca urmare a incendiului de la Palatul Administrativ – Suceava, poate fi vizualizată aici

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul nr. 150 din 15.03.2021 privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava este disponibil aici, iar Ordinul nr. 392 din 28.09.2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 150 din 15.03.2021 poate fi consultat aici.

Planul județean de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021 poate fi consultat aici.

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor