Situații de urgență

Raportul privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari poate fi vizualizat aici.

Concluziile rezultate din controalele la spații de garaje și arhive din județul Suceava pot fi consultate aici.

Analiza incendiilor de vegetație uscată, fond forestier și resturi menajere pe primele 3 luni ale anului 2022 poate vizualizată aici.

Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Hotărârea 15 din data de 23.02.2022, privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, necesare a fi utilizate pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență la nivelul județului Suceava, poate fi consultată aici.

Hotărârea 141 din data de 25.08.2021, privind stabilirea unor măsuri pentru restabilirea stării de normalitate ca urmare a manifestării riscului „alunecări de teren”, care a afectat infrastructura Drumului Național 17B – km 44, poate fi vizualizată aici.

Hotărârea 133 din data de 30.06.2021, privind stabilirea unor măsuri ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice/hidrologice de pe teritoriul județului Suceava, poate fi vizualizată aici.

Hotărârea 72 din data de 06.03.2021, privind stabilirea unor măsuri de urgență care se impun ca urmare a incendiului de la Palatul Administrativ – Suceava, poate fi vizualizată aici

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava pe perioada stării de alertă ce vicează combaterea pandemiei pot fi vizualizate aici.

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul nr. 150 din 15.03.2021 privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava este disponibil aici, iar Ordinul nr. 392 din 28.09.2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 150 din 15.03.2021 poate fi consultat aici.

Planul județean de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021 poate fi consultat aici.

Raportul de evaluare (rezumat) a activităților desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în anul 2020 poate fi consultat aici.

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor