Lista cu documente de interes public/documente produse de instituție

Accesul la informaţiile de interes public din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava se face conform Legii 544 din 2001, HOTĂRÂRE nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si Ordinul Prefectului nr. 190 din 29.03.2024.
Lista cuprinzând documentele de interes public fiind reglementată de Ordinul Prefectului nr. 190 din 29.03.2024.