Dezbateri publice

La nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava nu sunt organizate dezbateri publice ale proiectelor de acte normative.