Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor

Persoana desemnată  pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava este doamna Carmen Strugar, funcționar public în cadrul Compartimentul secretariat, informare și relații publice, e-mail: prefsv@prefecturasuceava.ro.