Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice:
2015 2016 2017 2018 2019

Strategia achiziţiilor publice:

2017 2018 2019

Anunț / invitație de participare nr.11711 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de arhivare”. Anunțul și caietul de sarcini poate fin consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1172 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de fotocopiere”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1173 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de curățenie și întreținere” la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1174 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de curățenie și întreținere” la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Suceava. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1175 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de curățenie și întreținere” la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1201 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de întreținere și reparare”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1202 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Serviciul monitorizare a sistemelor de alarmare”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1203 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de întreținere și reparare a autovehiculelor”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1204 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Serviciul legislativ al jurisprudenței în format electronic”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1205 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de întreținere și reparare a fotocopiatoarelor”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1206 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de televiziune prin cablu și a serviciului de furnizare a internetului”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1208 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii de televiziune prin cablu”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1231 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Servicii poștale de distribuire a corespondenței”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț / invitație de participare nr.1231 din 21.01.2020 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de de achiziție publică având ca obiect „Serviciul de întreține și reparare a echipamentelor și liniilor telefonice prin fir”. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro:
Instituţia Prefectului judeţul Suceava nu are incheiate contracte de achiziţie publică publică cu o valoare mai mare de 5000 EUR în momentul de faţă.