Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice:
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023

Strategia achiziţiilor publice:

2017 2018 2019 2021 2022
2023

Anunț nr. 8074 din 21.05.2024 privind depunerea ofertelor în vederea achiziționării unei multifuncționale A3 laser monocrom. Anunțul poate fi consultat aici.

Anunț nr. 1572 din 29.01.2024 privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziției publică având ca obiect „Servicii de curățenie și întreținere” la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava, Instituției Prefectului – județul Suceava. Anunțul și caietele de sarcini pot fi consultate aici.

Anunț nr. 19775 din 13.12.2023 privind achiziția a 6 sisteme de calcul echipate de către Instituția Prefectului – județul Suceava. Anunțul și caietul de sarcini pot fi consultate aici, iar modelele de formulare în format editabil pot fi descărcate de aici.

Anunț nr.19244 din 05.12.2023 pentru achiziția directă a serviciului de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiție „Renovare integrată  consolidare – seismică şi renovare energetică moderată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava”, implementat de Instituția Prefectului – județul Suceava în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 – RENOVARE INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE. Anunțul, poate fi vizualizat aici, caietul de sarcini poate fi consultat aici iar modelul de contract poate fi vizualizat aici. Modelele de formulare nesare, în format editabil, pot fi descărcate de aici.

Anunț nr. 10111 din 14.06.2023 pentru achiziția serviciului de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții: Renovare integrată  consolidare – seismică şi renovare energetică moderată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, cod proiect C5-B1-21 / 01.04.2022. Anunțul, poate fi vizualizat aici, caietul de sarcini poate fi consultat aici iar modelele de formulare nesare, în format editabil, pot fi descărcate de aici.

Anunț nr. 7590 din 03.05.2023 pentru achiziția serviciilor de proiectare – fazele de proiectare: D.T.A.C., P.T., D.E., A.T. în cadrul proiectului Renovare integrată  consolidare – seismică şi renovare energetică moderată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava, cod proiect C5-B1-21 / 01.04.2022. Anunțul poate fi consultat aici iar caietul de sarcini poate fi vizualizat aici.
Alte documente:
modalitatea de evaluare a ofertelor;
modelul contractului;
– modelele de formulare necesare în format editabil pot fi descarcate de aici;

Anunț nr. 5035 din 22.03.2023 pentru achiziţia serviciului de publicare a două comunicate de presă în cadrul proiectului Renovare integrată  consolidare – seismică şi renovare energetică moderată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava, cod proiect C5-B1-21 / 01.04.2022. Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Anunț nr. 3254 din 20.02.2023 privind vânzarea deșeurilor provenite din plăcuțele de aluminiu, hârtie și electronice existente la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava precum și la serviciile subordonate (SPCP Suceava și SPCRPCIV Suceava). Anunțul și caietul de sarcini poate fi consultat aici, formularele în format editabil pot fi descărcate de aici.

Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro