Consultări interinstituționale

La nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava nu sunt demarate în momentul de față consultări cu alte instituții pentru adoptarea de acte cu caracter normativ.