Comisia paritară

Componența comisiei paritare a funcționarilor publici din Instituția Prefectului – Județul Suceava este stabilită prin Ordinul Prefectului numărul 424 din 27.09.2016 care este disponibil aici.