Cod etic/ deontologic/ de conduită

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava pot fi consultate aici.

Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava pot fi vizualizate aici.