Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Ordinul 76 din 04.02.2021 privind reactualizarea componenţei comisiilor de delimitare a limitelor  comunelor, oraşelor şi municipiilor  de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava şi a comisiilor de delimitare  a limitelor intravilanelor, este disponibil aici.