Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

La data de 3 iulie 2023 a intrat în vigoare legea nr.188 din 2023, care stabilește noi reguli de soluționare atât pentru cererile încă nesoluționate la nivelul comisiilor județene, respectiv la nivelul Comisiei Municipiului București, cât pentru dosarele aflate deja la A.N.R.P.

Potrivit noii legi, toate cererile privind acordarea despăgubirilor pentru bunurile abandonate în Cadrilater, Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța, rămase nesoluționate, vor fi transmise de către comisiile județene/Comisia Municipiului București, la A.N.R.P. în termen de 60 de zile.

La nivelul județului Suceava Comisia județeană Suceava pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 a soluționat toate cererile formulate în baza acestor acte normative.

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (5) din Legea nr, 188/2023: „Activitatea comisiilor încetează în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de transmitere a cererilor depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare,și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

A.N.R.P. va centraliza și publica pe site-ul său numărul cererilor înregistrate nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților www.anrp.gov.ro