Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Ordinul 381 din 040.10.2017 de constituire a comisiei interinstituţionale pentru monitorizarea implementării în anul şcolar 2017 – 2018, la nivelul judeţului Suceava, a Programului pentru şcoli al României din perioada  2017 – 2023.