Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul 305 din 20.07.2020 privind reorganizarea componenţei Grupului de Lucru Mixt în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a  acestora este disponibil aici.