Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul 409 din 16.09.2022 privind reorganizarea componenţei Grupului de Lucru Mixt în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a  acestora este disponibil aici.

Ordinul 238 din14.06.2022 privind reorganizarea componenţei Biroului Judeţean pentru Romi pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, în judeţul Suceava este disponibil aici.