Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul 315 din 24.07.2017 privind reorganizarea componenţei Grupului de Lucru Mixt în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a  acestora este disponibil aici.

Ordinul 382 din 04.10.2017 privind reorganizarea componenţei Biroului Judeţean pentru Romi este disponibil aici.