Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Planul teritorial comun de acțiune cadru la nivelul județului Suceava pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020, este disponibil aici.