Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul 321 din 16.07.2021 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), la nivelul judeţului Suceava, este disponibil aici.