Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul 136 din 24.03.2017 privind reactualizarea componenţei Grupului de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava este disponibil aici.