Buget

Buget pe surse financiare:
2015 2016 2017 2018 2019

Modificări ale bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019:

22.03 28.03 29.03 15.04 25.04 13.05 14.05 16.05 22.05 24.05 30.05 05.06
10.06 14.06
Situaţia plăţilor (execuție bugetară):
Anul 2017
I  II III IV V VI  VII  VIII IX X XI  XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XII
Anul 2019
I II III IV V
Plăți lunare:
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Anul 2015
I II III IV V VI VII VIII IX
Anul 2016
I II III IV V VI VII VIII
Anul 2017
IX X XI XII
Anul 2018
 I II  III  IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V