Buget

Buget pe surse financiare:
2015 2016 2017 2018

Modificări ale bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2018:

30.05 08.06 29.06 17.07 06.08 23.08 18.09
Situaţia plăţilor (execuție bugetară):
Anul 2017
I  II III IV V VI  VII  VIII IX X XI  XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XII
Plăți lunare:
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Anul 2015
I II III IV V VI VII VIII IX
Anul 2016
I II III IV V VI VII VIII
Anul 2017
IX X XI XII
Anul 2018
 I II  III  IV V VI VII VIII IX X XI