Plata taxei de pașaport

Taxa de pașaport se poate achita la:

  • Trezoreria municipiului Suceava – sediul central;
  • Ghișeu de trezorerie care funcționează în incinta sediului serviciului pașapoarte Suceava, program 08:00 – 13:00;
  • internet banking;
  • ordin de plată bancar;
  • la oricare oficiu poștal;
  • la orice agenție CEC Bank;

Contul pentru încasarea taxei de pașaport:

RO64TREZ591502602X008640 -Trezoreria Municipiului Suceava

CUI: 4244032 – Instituția Prefectului- Județul Suceava