Colegiul prefectural

Ordinul 297 din 05.07.2021 privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Ordinul 140 din 11.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Ordinul 397 din 30.09.2021 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural de la nivelul județului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava pot fi găsite aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.02.2023: Direcția Județeană de Statistică Suceava, recensământul populației și locuințelor 2021, date provizorii – județul Suceava. Materialul poate fi consultat aici.

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, rezultatele obținute în agricultura județului Suceava în anul 2022 și premisele anului 2023. Materialul poate fi consultat aici.

Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava, subvențiile în agricultură un sprijin pentru fermierul român, masuri derulate de APIA Suceava în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Oficiul județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava, realizări și perspective. Materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 25.11.2022: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava. Materialul poate fi consultat aici.

Casa Județeană de Pensii Suceava. Materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.09.2022: Direcția Agricolă Județeană Suceava, efectele fenomenului de secetă manifestat în anul 2022 asupra culturilor agricole din județul Suceava.

Garda Forestieră Suceava, situația constituirii perimetrelor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate din județul Suceava, în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Agenția Națională Antidrog, Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Suceava, informare privind proiectele și activitățile de prevenire în domeniul drogurilor în unitățile de învățământ din județul Suceava, în anul școlar 2022 – 2023. Materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.08.2022: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar 2022-2023, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, asigurarea ordinii publice în zona unităților de învățământ în vederea începerii noului an școlar 2022 – 2023, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, situația autorizării unităților de învățământ din punct de vedere al securității la incendiu în vederea începerii noului an școlar 2022-2023, materialul poate fi consultat aici.

Direcția de Sănătate Publică Suceava, situația unităților de învățământ din punct de vedere al condițiilor igienico sanitare, în vederea începerii noului an școlar 2022 – 2023, materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 29.07.2022: Instituția Prefectului – județul Suceava , materialul prezentat poate fi consultat aici.

Direcția pentru Sănătate Publică Suceava:
– Măsuri pentru pregătirea unei reacutizări a situației epidemiologice cauzată de noi variante ale Sars-Cov-2, materialul poate fi vizualizat aici.
– Prevenirea incidentelor în perioade cu temperaturi extrem de ridicate, materialul poate fi vizualizat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 27.06.2022: Sistemul de Gospodărirea Apelor Suceava, materialul prezentat poate fi consultat aici.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, materialul prezentat poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 31.05.2022: Direcția pentru Agricultură Județeana Suceava:
– activitatea din primul semestru poate fi vizualizată aici
– materialul pentru sisteme anti-grindină poate fi consultat aiciAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava, materialul prezentat poate fi consultat aici.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, materialele pot fi vizualizate aici, aici și aici.
Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 15.04.2022: Direcția Sanitar Veterniară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, materialul poate fi consultat aici

Direcția pentru Sănătate Publică Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 30.03.2022: Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Garda Națională de Mediu Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.02.2022: Instituția Prefectului – județul Suceava:

  • sinteza evaluării modului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare în anul 2021 la nivelul județului Suceava poate fi consultată aici
  • Sinteza planului de acțiuni pentru anul 2022 în vederea realizării în județul Suceava a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2021 – 2024, poate fi consultată aici

Direcția județeană de statistică, materialul poate fi consultat aici

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 27.01.2022: Garda Forestiera Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Direcția Silvică Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 25.11.2021: Direcția Silvică Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Garda Forestiera Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc, materialul poate fi consultat aici.

Secția de Drumuri Naționale Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 17.12.2021: Direcția de Sănătate Publică Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Garda de Mediu Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Agenția de Protecția Mediului Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul de Poliție Județeană Suceava, materialul poate fi consultat aici.