Colegiul prefectural

Ordinul 297 din 05.07.2021 privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Ordinul 140 din 11.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Ordinul 397 din 30.09.2021 privind modificarea componenței Colegiuuli Prefectural de la nivelul județului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava pot fi găsite aici.