Colegiul prefectural

Ordinul 109 din 21.03.2017 privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava aici.

Ordinul 16 din 11.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava aici.

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava pot fi găsite aici.

Convocare ședințeColegiu Prefectural

2019
I