Colegiul prefectural

Ordinul 123 din 19.02.2020 privind reorganizarea Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava aici.

Ordinul 16 din 14.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava aici.

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava pot fi găsite aici.