Colegiul prefectural

Ordinul 397 din 30.09.2021 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural de la nivelul județului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Ordinul 140 din 11.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava, poate fi vizualizat aici.

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Suceava pot fi găsite aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 07.09.2023: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – stadiul unităților de învățământ pentru noul an școlar 2023 – 2024. Materialul prezentat poate fi consultat aici.
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – siguranța în unitățile de învățământ în anul 2023/2024. Materialul prezentat poate fi consultat aici.
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Suceava – Activități preventive în contextul începerii noului an școlar. Materialul prezentat poate fi consultat aici.
Agenția Națională Antidrog, Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava – prevenirea consumului de droguri în mediul școlar. Materialul prezentat poate fi consultat aici.
Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 30.06.2023: Direcția de Sănătate Publică Suceava, starea de sănătate a locuitorilor județului Suceava în anul 2022, stadiul implementării programelor naționale de sănătate publică precum și stadiul
derulării investițiilor pentru sectorul de sănătate publică. Materialul poate fi consultat aici.Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, activitatea casei de asigurări în anul 2022, accesibilitatea populației din județul Suceava la serviciile din domeniul sănătății. Materialul poate fi consultat aici.
Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.05.2023: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava – evoluția veniturilor bugetare în trimestrul I 2023 comparativcu perioada similară din 2022 și raportul de inspecție fiscală comparativ ianuarie – martie 2023 cu ianuarie martie 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava – aplicarea politicilor și strategiilor din domeniul sistemului național de de asistență socială în județul Suceava în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava – principalele servicii oferite de AJOFM Suceava în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava – direcții de acțiune și priorități ale ISJ Suceava în vederea organizării examenelor naționale în județul Suceava. Materialul poate fi consultat aici.

Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.03.2023: Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava:
– Prezentare generală. Materialul poate fi consultat aici.
– Cât lemn se fură din pădurile administrate de către Direcția Silvică Suceava. Materialul poate fi consultat aici.Garda Forestieră Suceava, aspecte privind aplicarea prevederilor legale în verificarea trasabilității lemnului provenit din pădurile județului Suceava, indiferent de forma de proprietate, în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, informare privind acțiunile executate și rezultatele obținute în domeniul silvic în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, prevenirea, combaterea și sancționarea activităților ilegale în domeniul silvic în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.Facultatea de Silvicultură Suceava, prezentare generală. Materialul poate fi consultat aici.
Materiale prezentate în ședința Colegiului Prefectural din 23.02.2023: Direcția Județeană de Statistică Suceava, recensământul populației și locuințelor 2021, date provizorii – județul Suceava. Materialul poate fi consultat aici.

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, rezultatele obținute în agricultura județului Suceava în anul 2022 și premisele anului 2023. Materialul poate fi consultat aici.

Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava, subvențiile în agricultură un sprijin pentru fermierul român, masuri derulate de APIA Suceava în anul 2022. Materialul poate fi consultat aici.

Oficiul județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava, realizări și perspective. Materialul poate fi consultat aici.